นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

5S & QI

Number of Posts: 24
By: ~>aRuNaN<~   created: 09 October 2007 09:41 Modified: 06 Febuary 2008 12:24
Ico48

การใช้งาน:Share.psu

Number of Posts: 85
By: เมตตา   created: 09 October 2007 06:55 Modified: 26 October 2013 19:37
Ico48

บันทึกกันลืม ไอที

Number of Posts: 44
Tag: ไอที  it
By: วิภัทร ศรุติพรหม   created: 08 October 2007 16:35 Modified: 08 October 2007 22:59
Ico48

teeradetk

Number of Posts: 0
Tag: teeradetk
By: Teeradet   created: 08 October 2007 16:08 Modified: 08 October 2007 16:08