นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

งานคุณภาพ

Number of Posts: 6
By: เนาวรัตน์ สอิด   created: 09 October 2007 11:06 Modified: 09 October 2007 11:06
Ico48

บันทึกทั่วไป

Number of Posts: 16
By: pom   created: 09 October 2007 10:10 Modified: 21 April 2011 11:30
Ico48

5S & QI

Number of Posts: 24
By: ~>aRuNaN<~   created: 09 October 2007 09:41 Modified: 06 Febuary 2008 12:24
Ico48

การใช้งาน:Share.psu

Number of Posts: 85
By: เมตตา   created: 09 October 2007 06:55 Modified: 26 October 2013 19:37