นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

วิถี ชาว ม.อ.ตรัง

เรื่องเล่า ชาว ม.อ.ตรัง
จำนวนบันทึก: 2
โดย: Kaffee Mania   สร้าง: 08 มีนาคม 2559 15:44 แก้ไข: 08 มีนาคม 2559 15:44
Ico48

Happy Work Place

ความสุข และชีวิตการทำงาน
จำนวนบันทึก: 2
โดย: weena phaefurn   สร้าง: 08 มีนาคม 2559 14:53 แก้ไข: 08 มีนาคม 2559 14:53
Ico48

ซอฟต์แวร์

เป็นที่แนะนำซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ทั้งฟรีและไม่ฟรี ในระบบวินโดว์
จำนวนบันทึก: 18
คำสำคัญ (keywords): freeware  software  ซอฟต์แวร์  ฟรีแวร์
โดย: Smarn   สร้าง: 04 มีนาคม 2559 14:13 แก้ไข: 19 มกราคม 2560 16:42
Ico48

KM:สายการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการ

KM,สายวิชาการ
จำนวนบันทึก: 51
โดย: kwang saelee   สร้าง: 01 มีนาคม 2559 15:54 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2559 10:15
Ico48

Psulaw_ประชาสัมพันธ์

ช่วยงานประชาสัมพันธ์
จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์
โดย: แวววนา   สร้าง: 01 มีนาคม 2559 11:20 แก้ไข: 01 มีนาคม 2559 11:20
Ico48

ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็น blog ที่เขียนถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 0
คำสำคัญ (keywords): psu executive  leader development
โดย: รัตติยา เขียวแป้น   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2559 09:20 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2559 09:20
Ico48

KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
จำนวนบันทึก: 33
โดย: kwang saelee   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 12:00 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2559 10:14
Ico48

เงิน & ทอง ของควรรู้

รู้รอบเรื่องการเงิน
จำนวนบันทึก: 1
โดย: ลูกหว้า   สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2559 09:44 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2559 10:00
Ico48

ประชาสัมพันธ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): อบรมคอมพิวเตอร์ IT
โดย: ศศิธร ลิ่มจู้   สร้าง: 27 มกราคม 2559 13:51 แก้ไข: 27 มกราคม 2559 13:51
Ico48

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จำนวนบันทึก: 49
โดย: Parisss'O   สร้าง: 25 มกราคม 2559 14:03 แก้ไข: 25 มกราคม 2559 14:03