นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

บันทึกกันลืม ไอที

Number of Posts: 44
Tag: ไอที  it
By: วิภัทร ศรุติพรหม   created: 08 October 2007 16:35 Modified: 08 October 2007 22:59
Ico48

teeradetk

Number of Posts: 0
Tag: teeradetk
By: น่ารัก   created: 08 October 2007 16:08 Modified: 08 October 2007 16:08
Ico48

dental

Number of Posts: 0
By: น่ารัก   created: 08 October 2007 16:07 Modified: 08 October 2007 16:07
Ico48

adsl

Number of Posts: 0
Tag: adsl
By: น่ารัก   created: 08 October 2007 16:07 Modified: 08 October 2007 16:07
Ico48

opensource

Number of Posts: 0
Tag: opensource
By: น่ารัก   created: 08 October 2007 16:06 Modified: 08 October 2007 16:06
Ico48

ธุรกิจ

Number of Posts: 0
By: น่ารัก   created: 08 October 2007 16:05 Modified: 08 October 2007 16:05
Ico48

รักในสิ่งที่ทำ

Number of Posts: 0
By: Candle_Stone   created: 08 October 2007 16:02 Modified: 11 August 2008 16:06
Ico48

เรื่องทั่วไป

Number of Posts: 35
By: น่ารัก   created: 08 October 2007 15:57 Modified: 08 October 2007 15:57