นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

21 กันยายน 2563
Ico48
VCharKarn _All
โดย หัวกรวด
จำนวนบันทึก: 23
20 สิงหาคม 2563
27 เมษายน 2563
Ico48
อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
โดย Wilailuk Chaisan
อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
จำนวนบันทึก: 1
25 พฤศจิกายน 2562
Ico48
วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
โดย Wilailuk Chaisan
วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
จำนวนบันทึก: 1
24 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
Ico48
ทำไงดี ส่งอีเมลผิดคน
โดย Wilailuk Chaisan
วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งอีเมลผิด
จำนวนบันทึก: 1
20 กันยายน 2562
Ico48
tools_tip
โดย JeAwJuNg^.^
tools_tip
จำนวนบันทึก: 2
04 กันยายน 2562
Ico48
advanced excel
โดย JeAwJuNg^.^
จำนวนบันทึก: 1
09 สิงหาคม 2562
Ico48
Research & Publications
โดย Anny Mardjo
จำนวนบันทึก: 1
14 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2561
Ico48
ประชาสัมพันธ์
โดย LookTao
จำนวนบันทึก: 2
21 สิงหาคม 2561
Ico48
ทำไมชาวต่างชาติ อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดย Apima
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จำนวนบันทึก: 1
31 กรกฎาคม 2561
Ico48
การเรียนศตวรรษที่ 21
โดย ตะหลิว
การเรียนรู้
จำนวนบันทึก: 1
27 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
Active Learning
โดย Parichart Maneemai
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
จำนวนบันทึก: 1
14 กุมภาพันธ์ 2561
Ico48
จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์
โดย Wilailuk Chaisan
สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
จำนวนบันทึก: 1
10 มกราคม 2561
Ico48
Chapter1: Chemical purity
โดย ลูกไก่
จำนวนบันทึก: 1
19 ธันวาคม 2560
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
01 ธันวาคม 2560
Ico48
GC
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
Gas Chromatograph
จำนวนบันทึก: 2
08 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง
โดย Wilailuk Chaisan
เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
จำนวนบันทึก: 1