นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

24 November 2020
02 November 2020
Ico48
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By panyarak
ที่มา ที่ไป และวิธีการติดตั้ง การดูแล ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 3
21 September 2020
Ico48
VCharKarn _All
By หัวกรวด
Number of Posts: 23
20 August 2020
27 April 2020
Ico48
อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
By Wilailuk Chaisan
อบรม ALIST ในแบบออนไลน์
Number of Posts: 1
25 November 2019
Ico48
วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
By Wilailuk Chaisan
วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
Number of Posts: 1
24 October 2019
15 October 2019
Ico48
ทำไงดี ส่งอีเมลผิดคน
By Wilailuk Chaisan
วิธีแก้ปัญหาเมื่อส่งอีเมลผิด
Number of Posts: 1
20 September 2019
Ico48
tools_tip
By JeAwJuNg^.^
tools_tip
Number of Posts: 2
04 September 2019
Ico48
advanced excel
By JeAwJuNg^.^
Number of Posts: 1
09 August 2019
Ico48
Research & Publications
By Anny Mardjo
Number of Posts: 1
14 June 2019
11 September 2018
21 August 2018
31 July 2018
Ico48
การเรียนศตวรรษที่ 21
By ตะหลิว
การเรียนรู้
Number of Posts: 1
27 Febuary 2018
Ico48
Active Learning
By Parichart Maneemai
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
Number of Posts: 1
14 Febuary 2018
Ico48
จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์
By Wilailuk Chaisan
สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
Number of Posts: 1
10 January 2018
19 December 2017
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
By Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
By Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1