นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

18 March 2014
Ico48
LUX
By LUX
Number of Posts: 81
10 March 2014
Ico48
ข่าว ประกาศ
By ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
ข่าวและเรื่องราวเกี่ยวกับ share
Number of Posts: 6
27 Febuary 2014
26 Febuary 2014
07 Febuary 2014
Ico48
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
By สมหญิงจิงจัง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Number of Posts: 2
05 Febuary 2014
Ico48
Poonim
By Poonim
แบ่งปันความรู้
Number of Posts: 35
30 January 2014
Ico48
จิตอาสา วข สุราษฎร์
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
รวมข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัคร และรวมกิจกรรมของงานพัฒนานักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Number of Posts: 6
29 January 2014
Ico48
healthy
By นุ่มนิ่ม
ห่วงใย
Number of Posts: 1
26 January 2014
22 January 2014
Ico48
ชานชาลาแห่งการเรียนรู้: สถานีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
By ยาดม
การบูรณาการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Number of Posts: 17
17 January 2014
Ico48
กระจกเงา
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
กระจกเงา สะท้อนสังคม ตัวตน ผ่านความคิด ความอ่าน ลงสู่ข้อเขียน
Number of Posts: 38
14 January 2014
10 January 2014
Ico48
แนะนำ App
By แฟนฉัน
Number of Posts: 10
15 December 2013
Ico48
ISO/IEC 17025
By ลูกไก่
ISO/IEC 17025 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อห้องปฏิบัติการ
Number of Posts: 3
07 December 2013
Ico48
Gas Chromatography
By ลูกไก่
Number of Posts: 4
27 November 2013
Ico48
Service-Engineer
By Nobita
Number of Posts: 140
21 November 2013
Ico48
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
By Ammy
ความรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Number of Posts: 0
17 November 2013
Ico48
ชยธร วัฒนชาลี
By ชยธร วัฒนชาลี
ชยธร วัฒนชาลี
Number of Posts: 2
Ico48
Scrapbook
By P & P
การรวบรวมเรื่องราวหรือความประทับใจต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในที่นี้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก
Number of Posts: 4
08 November 2013
Ico48
พัฒนางาน
By J
Number of Posts: 2