นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

17 November 2013
Ico48
ชยธร วัฒนชาลี
By ชยธร วัฒนชาลี
ชยธร วัฒนชาลี
Number of Posts: 2
Ico48
Scrapbook
By P & P
การรวบรวมเรื่องราวหรือความประทับใจต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในที่นี้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก
Number of Posts: 4
08 November 2013
Ico48
พัฒนางาน
By J
Number of Posts: 2
01 November 2013
Ico48
Healty
By ลูกไก่
Number of Posts: 3
28 October 2013
22 October 2013
Ico48
Happy กองอาคารสถานที่
By แอ๋ สุธีรภรณ์
กิจกรรมความสุขของกองอาคารสถานที่
Number of Posts: 0
14 October 2013
06 October 2013
Ico48
จรัญ บุญกาญจน์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าในเรื่องต่างๆ จากแนวคิด จากการเรียนรู้ และจากประสบการณ์ของ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาคมชาว share.psu. ทุกท่าน
Number of Posts: 12
01 October 2013
Ico48
Service01
By "พอเพียง"
Number of Posts: 6
30 September 2013
23 September 2013
Ico48
HR Knowledge Volution Research
By Kommiracle
KM from MBA Student & Research
Number of Posts: 0
18 September 2013
Ico48
Share บันทึกเรื่องเล่าจากผู้เข้าอบรม Note Taker รุ่นที่ 1
By Kommiracle
Note Taker คุณลิขิตผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ
Number of Posts: 6
17 September 2013
Ico48
วิธีการติดตั้ง hotspot
By Champy
วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ hotspot ชนิดต่างๆที่ผมเคยติดตั้ง
Number of Posts: 0
07 September 2013
Ico48
peetik talk
By peetik
Number of Posts: 4
28 August 2013
Ico48
งานนโยบายและแผน
By Phumanirat999 ^_^"
เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
Number of Posts: 0
21 August 2013
20 August 2013
Ico48
เรื่องทั่วไป
By แฟนฉัน
สาระดีๆ
Number of Posts: 52
05 August 2013
31 July 2013
Ico48
สรรหา..มาฝาก งานพัสดุ
By Runya
เล่าเรื่องเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และอื่น ๆ
Number of Posts: 2
29 July 2013
Ico48
เรื่องราวน่ารู้
By แม่หนุ่ม
ความรู้ ข้อคิดเพื่อการแบ่งปัน
Number of Posts: 0