นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

19 December 2017
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
By Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
01 December 2017
Ico48
GC
By ผู้หญิงตัวเล็ก
Gas Chromatograph
Number of Posts: 2
08 November 2017
Ico48
ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง
By Wilailuk Chaisan
เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
Number of Posts: 1
25 October 2017
15 August 2017
Ico48
sorawit
By สรวิชญ์
Number of Posts: 1
11 August 2017
Ico48
Pyrolysis-GC/MS
By ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวต่างๆจาก Pyrolysis-GC/MS
Number of Posts: 10
Ico48
LC-MS-MS
By ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวการเรียนรู้จาก LC-MS-MS
Number of Posts: 7
27 July 2017
20 July 2017
Ico48
วิทยุสมัครเล่น (AR)
By Dean Moolsub
กิจการวิทยุสมัครเล่น
Number of Posts: 2
Ico48
อิสลาม
By Dean Moolsub
Number of Posts: 0
17 July 2017
Ico48
บัญชี
By Birdy
บัญชี
Number of Posts: 2
16 July 2017
Ico48
การเรียนรู้ตามอัธยาศรัย : Informal Education
By คุณทศ
การเรียนรู้ตามอัธยาศรัย : Informal Education
Number of Posts: 1
12 July 2017
Ico48
Tourism Mgt
By Nittaya Prawram
ท่องเที่ยว
Number of Posts: 1
Ico48
NuAoM
By NuAomKubb
Number of Posts: 1
Ico48
บัญชีน่ารู้
By ตะหลิว
เกี่ยวกับบัญชี
Number of Posts: 3
10 July 2017
Ico48
Nantana
By Ajarn Nantana Sittirak
Thought and idea sharing
Number of Posts: 2
02 June 2017
28 January 2017
Ico48
นราภรณ์ ไชยรัตน์
By นราภรณ์
ความรู้ทางบัญชี
Number of Posts: 3
Ico48
apisara
By P.Richy
Number of Posts: 4
26 January 2017
Ico48
Kamkaew
By KaMkAeW
Number of Posts: 5