นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

08 March 2016
Ico48
วิถี ชาว ม.อ.ตรัง
By Kaffee Mania
เรื่องเล่า ชาว ม.อ.ตรัง
Number of Posts: 2
Ico48
Happy Work Place
By weena phaefurn
ความสุข และชีวิตการทำงาน
Number of Posts: 2
04 March 2016
Ico48
ซอฟต์แวร์
By Smarn
เป็นที่แนะนำซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ทั้งฟรีและไม่ฟรี ในระบบวินโดว์
Number of Posts: 18
01 March 2016
Ico48
Psulaw_ประชาสัมพันธ์
By แวววนา
ช่วยงานประชาสัมพันธ์
Number of Posts: 0
25 Febuary 2016
Ico48
ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
By รัตติยา เขียวแป้น
เป็น blog ที่เขียนถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
24 Febuary 2016
Ico48
KM:สายสนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน
By kwang saelee
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Number of Posts: 33
17 Febuary 2016
Ico48
เงิน & ทอง ของควรรู้
By ลูกหว้า
รู้รอบเรื่องการเงิน
Number of Posts: 1
27 January 2016
Ico48
ประชาสัมพันธ์
By ศศิธร ลิ่มจู้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 1
25 January 2016
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Parisss'O
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Number of Posts: 49
22 January 2016
18 January 2016
06 January 2016
Ico48
รางวัลนักศึกษา
By MeanKuma
รางวัลที่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับ ทั้งที่เป็นรางวัลจากภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
Number of Posts: 5
18 December 2015
15 December 2015
Ico48
สบาย ๆ สไตล์ เทอดพงษ์
By สายหมอก
บล็อกนี้จะเอาสถานที่ท่องเที่ยวและของกินที่ผมไปรับประสบการณ์มานะครับ มาแบ่ง ๆ กัน
Number of Posts: 0
11 December 2015
Ico48
ทั่วไป
By MeanKuma
Number of Posts: 6
08 December 2015
Ico48
HPLC method development
By ลูกไก่
HPLC Method
Number of Posts: 1
15 November 2015
Ico48
งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
งานซ่อมเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Number of Posts: 324
04 October 2015
Ico48
เรื่องเล่าของฉัน
By อนงค์
เล่าเรื่อง
Number of Posts: 3