นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

01 October 2015
Ico48
ชีวิตดี๊ดีของชายวัยเกษียณ
By คนธรรมดา
เล่าประสบการณ์ มุมมอง ของคนวัยเกษียณ
Number of Posts: 14
23 September 2015
Ico48
ชีวโมเลกุล
By Wawa
ชีวโมเลกุล
Number of Posts: 3
19 September 2015
Ico48
Boss Blog
By เมตตา
เรื่องราวงานเขียนของ เจ้านาย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
Number of Posts: 5
14 September 2015
10 September 2015
12 August 2015
Ico48
Method validation
By ลูกไก่
Number of Posts: 2
11 August 2015
Ico48
ภาควิชาสัตวศาสตร์
By น้องปาย
งานทั่วไปของภาควิชาสัตวศาสตร์
Number of Posts: 2
05 August 2015
04 August 2015
Ico48
กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
เป็นบล็อคที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ของม.อ. วข สุราษฎร์ธานี
Number of Posts: 7
31 July 2015
Ico48
Quality asssurance
By ลูกไก่
Number of Posts: 1
28 July 2015
27 July 2015
24 July 2015
Ico48
Bella
By Bella
Number of Posts: 23
Ico48
โดราเอม่อน
By Bella
Number of Posts: 6
20 June 2015
Ico48
IT-FIX
By Dean Moolsub
Number of Posts: 10
14 June 2015
Ico48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
Number of Posts: 26