นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Blogs

08 January 2015
06 January 2015
04 January 2015
Ico48
กิจการทหาร
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
หน่วยกิจการทหาร งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
Number of Posts: 2
Ico48
วินัยนักศึกษา
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
หน่วยวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
Number of Posts: 17
25 December 2014
Ico48
ศิษย์พี่หย่ายย
By ศิษย์พี่หย่ายย
บันทึกของฉัน
Number of Posts: 11
Ico48
บันทึกของฉัน คุณหญิงมิน
By PENNEE
กริ๊ดดดดดด มีบล็อกส่วนตัวด้วย
Number of Posts: 81
Ico48
RemembeR
By นาฬิกา
งานสำนักงานเลขาฯ
Number of Posts: 19
07 December 2014
Ico48
งาน
By ตอย
งานที่ได้ทำ
Number of Posts: 8
03 December 2014
Ico48
KM_58
By บุษราคัม
KM
Number of Posts: 1
27 November 2014
Ico48
เรื่องของใบบอน
By Baibon
เรื่องราวของฉัน......ใบบอน
Number of Posts: 4
18 November 2014
Ico48
มิกกี้ชวนชิม
By มิกกี้
ชวนชิมอาหารที่ชื่นชอบ
Number of Posts: 4
06 November 2014
Ico48
Debian Pattani
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Debian Pattani : Prince of Songkla University, Pattani Campus
Number of Posts: 0
28 October 2014
Ico48
กิจกรรมตลาดเกษตร ม.อ.
By kanjana
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
Number of Posts: 2
06 October 2014
Ico48
ตรรกะ
By ตอย
ความคิดความเข้าใจของผู้คน
Number of Posts: 2
03 October 2014
24 September 2014
Ico48
งานฟาร์ม
By somjit.s srimai
งานในฟาร์ม
Number of Posts: 0
Ico48
ฟาร์ม
By สหัทยา พงศ์ประยูร
เกี่ยวกับงาน
Number of Posts: 0
Ico48
หมวดสุกร
By NUBAN
สุกรทางเลือก
Number of Posts: 0
Ico48
งานของฉัน
By เปลือน ณ มณี
เก็บเร่ืองงานท่ีีฉันทำ
Number of Posts: 3