นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

18 มิถุนายน 2556
Ico48
Iam achi
โดย chisuka
บันทึกจากโลกส่วนตัว
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
รถเมล์ไร้ป้าย
โดย รถเมล์ น่ารัก
เรื่องราวทั่วไปตามใจฉัน
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
Happy day
โดย pupu
บันทึกเรื่องราว ความสุข
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
บันทึกของ "NEWNICK"
โดย NewNick
จำนวนบันทึก: 5
Ico48
เริ่มต้นแชร์
โดย สรญา
ดีใจที่ได้มาอบรมและทำความรู้จักแชร์
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
ภาระหน้างาน
โดย วาสนา สุขศิริ
เนื้องาน
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
ต่างๆนานา
โดย ยาหยี
เรื่องราวทั่วไป..จิปาถะ ..
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
โดย สุนันทา แก้วเจริญ
เล่าเรื่องสวัสดิการ
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
ลองแล
โดย ปุ๊กลุ๊ก
เรื่องทั่วไปเรื่อยเปี่อย
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
ชิวๆ วันหยุด
โดย คนชอบส่อง
พักผ่อนยอมค่ำคืน
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
บันทึกจากโลกส่วนตัว
โดย chisuka
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
เรื่องเล่าเช้านี้
โดย DaO_558
เรื่องเล่าสบายๆกับด๋าวด่าว
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
โครงการ EdPex
โดย DaO_558
โครงการ EdPex ซึ่งมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ - TQA
โดย DaO_558
TQA หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
จำนวนบันทึก: 0
Ico48
ตุลย์
โดย กนกกร จันทร์มณี
จำนวนบันทึก: 1
17 มิถุนายน 2556
Ico48
วิทยาการลี้ลับ เพื่อการค้นพบ
โดย Kommiracle
เครือข่ายวิทยาการลี้ลับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
จำนวนบันทึก: 5
Ico48
officeTALK
โดย Walailak Pirnbacher
ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน
จำนวนบันทึก: 1
08 มิถุนายน 2556
Ico48
คนเก่งทรัพยา
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555
จำนวนบันทึก: 2
07 มิถุนายน 2556
Ico48
PHP History
โดย Downsyndrome
โค้ด PHP ที่ควรจดจำ
จำนวนบันทึก: 3
05 มิถุนายน 2556
Ico48
Happy Work Life
โดย Kommiracle
ความสุขในที่ทำงาน ความสุขที่ร่วมกันออกแบบได้
จำนวนบันทึก: 10