นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

04 มิถุนายน 2556
Ico48
วิชาชีพสัตวบาล
โดย Assoc. Prof. Dr Wanwisa Nganpongsai
ความหมายของวิชาชีพ
จำนวนบันทึก: 2
02 มิถุนายน 2556
Ico48
happiness
โดย anatta
สร้างเครือข่ายความสุข
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
Happy story
โดย โลมาสีชมพู
เล่าความสุขง่าย ๆ ของฉัน
จำนวนบันทึก: 6
31 พฤษภาคม 2556
Ico48
งานวิจัย
โดย mojung-MTPSU
จำนวนบันทึก: 1
30 พฤษภาคม 2556
Ico48
ห้องล้างเครื่องแก้ว
โดย นุชชี่
ห้องล้างเครื่องแก้วคณะเทคนิคการแพทย์
จำนวนบันทึก: 2
23 พฤษภาคม 2556
Ico48
PSUTv Publication
โดย คุณทศ
PSUTv Publication
จำนวนบันทึก: 55
09 พฤษภาคม 2556
Ico48
panuwat
โดย pr_psu trang
จำนวนบันทึก: 4
02 พฤษภาคม 2556
Ico48
น้องแต้ม
โดย u-sa.c
สัตว์เลี้ยงน่ารัก
จำนวนบันทึก: 0
24 เมษายน 2556
17 เมษายน 2556
Ico48
MySQL Technic
โดย Champy
ประสบการณ์การใช้งาน MySQL
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
ทั่วไป
โดย น้องแว่น
ทั่วไป
จำนวนบันทึก: 17
16 เมษายน 2556
Ico48
ความปลอดภัยในชีวิตและการทำงาน
โดย Wawa
ความปลอดภัย
จำนวนบันทึก: 9
11 เมษายน 2556
Ico48
เรื่องเล่า อก.
โดย Downsyndrome
เรื่องเล่าต่างๆของชาวคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนบันทึก: 2
10 เมษายน 2556
09 เมษายน 2556
Ico48
ปัน กัน แล
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
ชวนกัน ร่วมสร้าง ทางสายสุข...สันติสุข(ทางเลี่ยงเมือง) สู่...จังหวัดชายแดนใต้
จำนวนบันทึก: 1
03 เมษายน 2556
Ico48
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย jinny
จำนวนบันทึก: 6
31 มีนาคม 2556
Ico48
PAI PAI
โดย Mr PAI PAI
จำนวนบันทึก: 2