นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

19 ธันวาคม 2560
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
บริหารทรัพยากรบุคคล
โดย Kommiracle
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 1
01 ธันวาคม 2560
Ico48
GC
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
Gas Chromatograph
จำนวนบันทึก: 2
08 พฤศจิกายน 2560
Ico48
ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง
โดย Wilailuk Chaisan
เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
จำนวนบันทึก: 1
25 ตุลาคม 2560
Ico48
วิธีตรวจสอบค่าปรับหนังสือด้วยตนเอง
โดย Wilailuk Chaisan
ค่าปรับหนังสือ
จำนวนบันทึก: 1
15 สิงหาคม 2560
Ico48
sorawit
โดย สรวิชญ์
จำนวนบันทึก: 1
11 สิงหาคม 2560
Ico48
Pyrolysis-GC/MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวต่างๆจาก Pyrolysis-GC/MS
จำนวนบันทึก: 10
Ico48
LC-MS-MS
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก
เรื่องราวการเรียนรู้จาก LC-MS-MS
จำนวนบันทึก: 7
27 กรกฎาคม 2560
Ico48
box
โดย วศิน ธรรมชาติ
จำนวนบันทึก: 1
20 กรกฎาคม 2560
Ico48
วิทยุสมัครเล่น (AR)
โดย Dean Moolsub
กิจการวิทยุสมัครเล่น
จำนวนบันทึก: 2
Ico48
อิสลาม
โดย Dean Moolsub
จำนวนบันทึก: 0
17 กรกฎาคม 2560
Ico48
บัญชี
โดย Birdy
บัญชี
จำนวนบันทึก: 2
16 กรกฎาคม 2560
Ico48
การเรียนรู้ตามอัธยาศรัย : Informal Education
โดย คุณทศ
การเรียนรู้ตามอัธยาศรัย : Informal Education
จำนวนบันทึก: 1
12 กรกฎาคม 2560
Ico48
Tourism Mgt
โดย Nittaya Prawram
ท่องเที่ยว
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
NuAoM
โดย NuAomKubb
จำนวนบันทึก: 1
Ico48
บัญชีน่ารู้
โดย ตะหลิว
เกี่ยวกับบัญชี
จำนวนบันทึก: 3
10 กรกฎาคม 2560
Ico48
Nantana
โดย Ajarn Nantana Sittirak
Thought and idea sharing
จำนวนบันทึก: 2
02 มิถุนายน 2560
Ico48
ศูนย์เครื่องมือฯ
โดย AT.K
SEC
จำนวนบันทึก: 1
28 มกราคม 2560
Ico48
นราภรณ์ ไชยรัตน์
โดย นราภรณ์
ความรู้ทางบัญชี
จำนวนบันทึก: 3
Ico48
apisara
โดย P.Richy
จำนวนบันทึก: 4