นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับความเห็นล่าสุด

Ico48
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ได้อ่านผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ที่มีการกำหนดสัดส่วนผู้ร่วมงาน และกำหนดให้ผลงานที่นำมาขอใช้ในการกำหนดตำแหน่งได้ ผู้ขอต้องมีสัดส่วนที่สูง การกำหนดเช่นนี้ ทำให้เกิดข้อจำกัดการใช้ความสามารถในการทำงานต่างสาขา ต่างความเชี่ยวชาญ ที่เป็นความต้องการในยุคที่การพัฒนาการสร้างประโยชน์ก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 206
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2562 10:38
Ico48
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย sem package ใน R: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ทบทวน CFA (Confirmatory Factor Analysis) ด้วย R กันลืมนะครับ ทฤษฏียกเอาไว้นะครับ ใน R มี package สำหรับวิเคราะห์ CFA หลาย Package ด้วยกัน แต่ที่ผมเคยลองใช้ก็เป็น sem กับ lavaan ครับ package หลังสุดนี่ใช้งานง่ายหน่อยครับ แต่อาจจะติดตรงที่จำนวนดัชนีสำหรับ CFA นั้นมีน้อยกว่าอีก package หนึ่ง Sem ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1427
เมื่อ: 14 เมษายน 2559 22:43
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๑ - (ปลอด) ประสบการณ์แชร์ - ตามใจฉัน
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของการแบ่งปัน แบ่งปันประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ แบ่งปันการเรียนรู้ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งปันการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ไม่ได้สนับสนุนให้ใครเรียนรู้ที่จะกระทำสิ่งละเมิดใดๆ หากผู้ใดกระทำการละเมิดสิ่งใดก็เป็นความรับผิดชอบของบุคคลท่านนั้นๆ เอง มีค...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3276
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 16:22
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ปี ๓ หมายเลข ๒๓: ค้นหาและทำลาย หนอนน้อยกลอยใจ ๒
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ในบันทึกก่อนหน้านี้ ได้พูดถึง Kaspersky Rescue Disk - KRD ในตอนแรกไปแล้วคราวนี้เรามาดูส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากการ สร้างแผ่น KRD แล้วนำมาใช้สแกนค้นหาหนอนน้อยกลอยใจต้องทำความเข้าใจกันสักนิดก่อนนะครับว่า แผ่นกู้ชีพนี้หรือแบบเดียวกันนี้ใช้เมื่อต้องการกู้ชีพ นั่นหมายความว่า "ต้องเกิดเรื่อง" ขึ้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1629
เมื่อ: 05 เมษายน 2553 23:40
Ico48
โครงการ Health Assessment in PSU personnel in the Year 2017 : HAPPY 2017
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
รู้จักโครงการ HAPPY 2017 รึยังคะ คือการตรวจร่างกายประจำปีที่มหาวิทยาลัยพยายามผลักดันให้เกิดเป็นการนำเข้าฐานข้อมูลสุขภพของชาว ม.อ. โดยที่มีเป้าหมายที่จะตรวจสุขภาพบุคลากร ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยที่มีแผนจะตรวจติดตามสุขภาพของบุคลากรในทุกๆ 3 ปี เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง สิ่งที่มากกว่าการตร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2734
เมื่อ: 11 มิถุนายน 2561 15:47
Ico48
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและค่อนข้างเร็ว ทั้งธรรมชาติ การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของคนทั้งความเชื่อ ความคิด ความอ่าน การกระทำ รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นมา คนฉลาดต้องปรับตัวอยู่ให้ได้ อยู่ให้ดี และสร้างค่าได้ คนที่ปรับตัวไม่ได้ ยากที่จะอยู่ได้ดี มีคนจำนวนมากเป็นทุกข์กับการ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 325
เมื่อ: 24 สิงหาคม 2561 08:52
Ico48
ความรู้ดิบ ความรู้สุก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ก็การหาความรู้ก็เหมือนการทำอาหารที่ต้องวัตถุดิบที่ต้องนำมาปรุงให้สุกจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการบริโภคและได้รับสารอาหารต่าง ๆ ได้ดี หากไม่มีปรุงให้สุกก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์และสร้างค่าได้ ในการเรียนรู้ ความรู้ต่าง ๆ ที่หามาได้จึงเป็นความรู้ดิบที่ยังไม่เกิดประโยชน์จนกว่าจะผ่านปรุง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 905
เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2559 10:40
Ico48
ปัญหาของ HPLC และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น ..ตอน ฟองอากาศภายในระบบ HPLC
ใน science-equipment
โดย DaDa
HPLC : Agilent 1100ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีฟองอากาศภายในระบบ HPLC แก้ไขได้หากรู้ ที่มา และ สาเหตุ(ประสบการณ์จริงจากการทำงาน)มีฟองอากาศภายในระบบ HPLC : การมีอากาศใน Mobile phase สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การเกิดฟองอากาศใน Mobile phase และการมีอากาศใน Mobile phase โ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 9609
เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2550 18:33
Ico48
อดออม ออมอด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คำว่า ออม คือการเก็บไว้บางส่วน ไม่ใช้ให้หมดไป ซึ่งเป็นความหมายในแง่ดี เช่น ออมเงิน และมีคำที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละบางส่วนเพื่ออนาคต คือ อดออม โดยเฉพาะชีวิตการทำงานในวัยช่วงแข็งแรง วัยทำงานก็ต้องอดออมไว้เผื่ออนาคต ต้องเก็บสะสมเงินไว้สร้างเนื้อสร้างตัว ไว้เผื่อวันใดเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนำส่วนที่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1799
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2554 19:18
Ico48
หมั่นประเมินค่าตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกวันเวลา การกระทำมีค่าเสมอ อยากรู้ต้องประเมินค่าดู การเรียน เป็นการลงทุนเพื่อให้สามารถสร้างค่าในอนาคตที่ต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินทองค่าใช้จ่าย บางคนใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ที่เรียนโรงเรียนดี ๆ โรงเรียนนานาชาติ หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่ใช่แค่ของตนเอง ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 582
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2559 08:32
Ico48
ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แชร์ 3G
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
๑๐.๓๐ น. ห้องประชุม ๒๑๑ สำนักงานอธิการบดี ผมได้รับการแจ้งจากน้องยามฯ ว่าวันนี้ตามเวลาและสถานที่ข้างต้นมีการนัดพบปะพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของวงแชร์สีชมพู ผมรับปากว่าจะเข้าไปนั่งฟังด้วย อันที่จริงผมแสดงความเห็นเอาไว้ในฐานะของผู้ใชในบันทึกก่อนหน้านี้ไว้แล้ว การพบปะพูดคุยในครั้งนี้มี CKO นั่งเป็นปร...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 39 · อ่าน: 5126
เมื่อ: 10 เมษายน 2555 16:35
Ico48
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประชาสัมพันธ์เป็นการบอกกล่าวเรื่องราวการทำที่ดี มีประโยชน์ และพร้อมที่ทำประโยชน์สร้างค่าแก่ใคร ๆ ทุกวัน ทุกคนทำงาน ทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ จึงควรบอกใคร ๆ ว่าทำอะไรได้ดี มีความสามารถดี ๆ อะไรบ้าง และพร้อมที่จะทำอะไรให้ใคร การประชาสัมพันธ์ต้องเป็นเรื่องที่ทำจริง ไม่ใช่การโฆษณ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 81
เมื่อ: 06 เมษายน 2562 09:11
Ico48
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การมีการศึกษาโดยทั่วไปวัดกันที่คนมีโอกาสได้เรียน ผ่านการเรียนจบการศึกษา มีหนังสือรับรอง ใบประกาศ ใบปริญญา แต่ทำไมบางคนจึงไม่มีชีวิตที่ดี มีความสามารถทำงานได้คุ้มค่าสร้างค่าได้ และแข่งสร้างค่ากับคนอื่นได้ คนมีการศึกษา ไม่ใช่มีแค่ใบรับรอง มีปริญญาว่าผ่านการศึกษามา แต่ต้องสามารถทำงานตา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 74
เมื่อ: 07 เมษายน 2562 09:33
Ico48
มือที่สามทางการตลาด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
มือที่สาม หากเป็นสามีภรรยาคงมีปัญหากัน แต่มือที่สามทางการตลาดเป็นเรื่องดี เรื่องความเชื่อถือของลูกค้าที่มีการชื่นชอบและพิสูจน์ว่าดีจริงแล้วนำมาบอกต่อ มือที่สามนี้อาจเป็นเพื่อน เป็นผู้บริโภคทั่วไป ที่ใช้ของ ใช้สินค้าบริการแล้วนำมาบอกเพื่อนว่าดี ว่าเชื่อถือได้ที่เป็นจริง การตลาดทั่วไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 502
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2561 08:13
Ico48
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ตามรอยพ่อหลวง ว่าคนไทยต้องอยู่แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี ... มีหลายสิ่งที่พระองค์ท่านทำไว้เป็นแบบอย่าง เพื่อให้คนไทยนำไปเป็นแนวปฎิบัติ ที่เห็นโด่งดังและขอลิขสิทธิ์ไปดำเนินการในหลายประเทศคือ ฝนหลวง หรื...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2585
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2560 19:05
Ico48
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย "รักหมดใจ"
ใน learn
โดย ศรีนรา
ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ <><><><><><><><> <><><><><><><><> ค่ายเกษตรกรตัวน้อย ปี 2 เด็กอายุ 9-12 ขวบ 60 คน เวลา 5 วัน กับคุณครูคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 889
เมื่อ: 24 เมษายน 2559 11:06
Ico48
การเขียนเอกสารตามระบบ HACCP ขั้นตอนที่ 7
ใน HACCP
โดย Poisepoise
เป็นขั้นตอนการสรุป อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต /สิ่งแวดล้อมการผลิต เมื่อเขียนครบทั้งหมด 6 ขั้นตอนแล้วจะต้องสรุปอันตรายทุกตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน สาเหตุที่เราต้องเขียนตอนสุดท้ายเนื่องจากว่าจะต้องสรุปอันตรายทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้น ภายหลังการวิเคราะห์แล้ว โดยกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 6348
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2553 14:16
Ico48
สร้างรีโมตชัตเตอร์ด้วย ESP8266#2
ใน Electronic
โดย ServiceMan
ต่อจากบันทึกก่อนหน้านี้ บันทึกนี้เรามาต่อกันที่การเขียนโค๊ด ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไรโดยสามารถนำตัวอย่าง Web server มาเขียนต่อ และนำเทคนิค Inline Images with Data URLs มาใช้เพื่อแทรกภาพลงในโค๊ดก็จะได้ #include <ESP8266WiFi.h>//////////////////////// WiFi Definitions ////////////////////////c...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1065
เมื่อ: 09 มกราคม 2560 17:33
Ico48
เรื่องเล็กนิดเดียว
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
เช้านี้ตอนขับรถเข้าม.อ. ผมก็สะดุดใจกับเรื่องเล็กนิดเดียว 2 ครั้งครับเรื่องแรก ตอนขับรถออกจากที่พัก เจอรถมอ’ไซค์ที่คนขับจอดรอเพื่อน ตรงปากทางเข้า ซึ่งทำให้พื้นที่รถผ่านแคบลงไปอีก และต้องระวังมากขึ้นเรื่องที่สอง เมื่อออกมาที่ปากซอย รถที่จะเลี้ยวขวาก่อนหน้าผม จอดรอเลี้ยวโดยการเบี่ยงรถไปในเลนขว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 32 · อ่าน: 2453
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2551 10:51
Ico48
การนำเสนอการพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ตามที่คณะทรัพยฯได้จัดเวทีนำเสนองานเมื่อ 27 มี.ค. 55 ได้บันทึกแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นระบบขึ้นตาม http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23198 มีอีกส่วนที่ควรทำให้เป็นระบบ คือ การนำเสนอ เพื่อให้มีความชัดเจนเช่นกัน ว่าควรมีหัวข้อ แนวทางอะไรบ้าง เพราะมีเวลานำเสนอจำกัด หากไม่เ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2176
เมื่อ: 28 มีนาคม 2555 19:11