นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

บันทึก

06 พฤศจิกายน 2555
Ico48
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
ใน เรื่องเล่าจากคลองหอยโข่ง
โดย เอก
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลาระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไปตามถนนสายสายหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นสถานีวิจัยที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นลำดับที่ 4ของคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับทุนสน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1521
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 15:41