นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อำนาจ สุคนเขตร์
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

04 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Linux Mint 13 Cinnemon และ LibreOffice
ใน อบรมคอมฯ ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
เรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Linux Mint 13 Cinnemon และ LibreOffice ในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ.2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์อีเลิร์นนิ่ง ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สนใจร่วมกิจกรรมสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://docs.go...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1220
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2556 11:10
31 พฤษภาคม 2555
Ico48
วันที่ใจหาย...ในวันที่หายใจ
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
15 ต.ค.2554 ผมเดินทางไปพักผ่อนที่หาดใหญ่พร้อมครอบครัว โดยมีโปรแกรมกินข้าวเย็นกับคุณวิภัทร ศรุติพรหม คุณวิภัทรได้เดินทางมารับผมไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านต้าเหยิน ระหว่างเดินทางไปที่ร้านต้าเหยินคุณวิภัทรได้เอ่ยปากบอกกับผมว่าจะขอลาออกจากราชการ ผมรู้สึกอึ้งไปซักพักจากนั้นได้สอบถามว่าทำไมถึงรีบลาออก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2135
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 15:20
26 มกราคม 2555
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใน อบรมคอมฯ ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
เรียน บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:Adobe Flash วันที่ 30-31 ม.ค.55,09.00-16.00 น. 2.การพัฒนาวีดิทัศน์ตามประสงค์:Ulead Studio วันที...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1677
เมื่อ: 26 มกราคม 2555 10:36
19 สิงหาคม 2554
Ico48
สรุปโครงการส่งเสริมการใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์และฟรีแวร์
ใน โอเพ่นซอร์ส โอเพ่นเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
ผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นายวิภัทร ศรุติพรหม วิศวกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นายวิศิษฐ โชติอุทยางกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. นายอำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลั...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1429
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2554 13:40
10 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ cop e-learning
ใน อบรมคอมฯ ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
ด้วยสำนักวิทยบริการกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 23-24 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 หอสมุด JFK ม.อ.ปัตตานี โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ -radius server รุ่นครอบจักรวาล ใช้ได้กับทั้ง passport, @psu, @gmail, @hotmail-ประยุกต์ใช้เป็น ftp server, ssh server -PSU...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1380
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2554 09:34
24 พฤศจิกายน 2553
Ico48
R2R
ใน อบรมคอมฯ ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
เรียน บุคลากร และผู้สนใจ คณะกรรมการ R2R และกลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยR2R ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปุลากง ชั้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1253
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2553 15:00
Ico48
อบรมฟรี ไำม่มีค่าลงทะเบียน
ใน อบรมคอมฯ ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
เรียน คณาจารย์และผู้สนใจกลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาด้าน E-Learning ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (60 คน) หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1934
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2553 14:58
12 ตุลาคม 2553
Ico48
XMind Manual
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
ผู้ที่ชื่นชอบการเขียน Mind Map ผมขอแนะนำโปรแกรม XMind มาช่วยในการเขียน Mind Map ครับ Download ได้ที่ปุ่มด้านหลังเลยครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1643
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2553 10:11
18 มิถุนายน 2553
Ico48
ขอเชิญเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีเนื่องในงานมอ.วิชาการ 2553 ที่ปัตตานี
ใน อบรมคอมฯ ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
ขอเชิญบุคลากร ม.สงขลานครินทร์เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีเนื่องในงานมอ.วิชาการ 2553 ที่มอ.ปัตตานี วันที่ 14 ก.ค.2553 เวลา 09.00-16.00 น. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาโลโก้ สำหรับเยาวชน จำนวน 60 คนวันที่ 15-16 ก.ค.2553 เวลา 09.00-16.00 น. การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งด้วยโปรแกรม Adobe Presenter จำนวน 30 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1252
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2553 08:55
Ico48
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใน อบรมคอมฯ ฟรี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์
ขอเชิญบุคลากรม.สงขลานครินทร์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการติดตั้งดาวเทียมเพื่อการศึกษาและการประยุกต์ใช้ วันที่ 25 มิ.ย.2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผศ.กนก จันทร์ทอง เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนใจเข้าร่วมแจ้งชื่อที่นายอำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1224
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2553 08:49