นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

บันทึก

13 กันยายน 2555
Ico48
ม.อ.จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรโดยทีมวิทยากร John Robert Power
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของบุคลากร โดยทีมวิทยากรจากสถาบัน John Robert Power มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ของอาจารย์และบุคลากร ให้โดดเด่นเป็นมืออาชีพในการทำงาน ท่ามกลางการแข่งขันขององค์กรยุคปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความพึงพ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3316
เมื่อ: 13 กันยายน 2555 10:40
19 สิงหาคม 2555
Ico48
“การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจ”
ใน เรื่องเล่าประสบการณ์
โดย AE
“การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจ” สำนักงานการท่องเที่ยงและกีฬาจังหวัดสงขลา จัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจ” ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ที่ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว และการให้บริการ ในวันที่ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 5002
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2555 18:07
07 สิงหาคม 2555
Ico48
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร๘๐พรรษามหาราชินี
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๘๐ พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจัดพิธีลงนาม ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2023
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2555 11:08
17 กรกฎาคม 2555
Ico48
เชิญชมคอนเสริ์ตการกุศลโดยศิลปิน ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญชมคอนเสริ์ตการกุศลโดยศิลปิน ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬา จังหวัดสงขลา จะจัดแสดงคอนเสริ์ตการกุศล โดยศิลปินระดับโลก ฮัคกี้ ไอเคิล มานน์ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจ บี หาดใหญ่ เวลา 19.00 น. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 150 ปี ระห...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1656
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2555 10:07
10 กรกฎาคม 2555
Ico48
แนวคิด"ทำงานอย่างไรให้มีความสุขจนเกษียณอายุราชการ"
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
แนวคิด “ทำงานอย่างไรให้มีความสุขจนเกษียณอายุราชการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากหน้างาน ระหว่างผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และบุคลากรรุ่นหลัง โดยคาดหวังให้มีการเก็บเป็นคลังความรู้เกี่ยวกับเทคนิค ข้อคิด และวิธีก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2853
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2555 21:35
09 กรกฎาคม 2555
Ico48
ทบทวนสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ความรู้ที่ได้จากการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร คาดหวังให้มีการพัฒนาบุคลากร วางแผนทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จึงจัดอบรมให้กับบุคลากรเพื่อทบทวนพจนานุกรม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2331
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2555 17:44
09 มีนาคม 2555
Ico48
การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
“การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ” คุณประพจน์ นันทรามาศ ผ.อ.กองกลางทักทาย จากโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกหน่วยงาน ในสำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2555 - 2559 กองกลาง จึงได้จัดสัมมนาเพื่อระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์กองกลาง บุค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1936
เมื่อ: 09 มีนาคม 2555 17:29
12 กันยายน 2554
Ico48
จากการเข้าอบรมshare.psu
ใน เรื่องเล่าประสบการณ์
โดย AE
วันนี้ (12 ก.ย.54) ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมshare ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี ได้รับความรู้จากทีมวิทยากร คือน้องมะปราง มีน้องอาร์ กองแผนงาน น้องแป๊ด&น้องแป้น กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบล๊อคเล่าเรื่องประสบการณ์ผ่าน share วิทยากรได้ให้คำถามกับผู้เข้าอบรม 4 ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1700
เมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:43
02 มีนาคม 2554
Ico48
ประสบการณ์ดูงานด้านประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.แม่โจ้
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ประสบการณ์ดูงานด้านประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้บริหารนำทีม ดูงานคือ รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา อรุณวิสุทธิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3225
เมื่อ: 02 มีนาคม 2554 10:18
31 พฤษภาคม 2553
Ico48
บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ จัดอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะ / หน่วยงาน จากทุกวิทยาเขต เข้ารับการอบรม ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2700
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 15:05