นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

บันทึก

14 พฤษภาคม 2553
Ico48
การเขียนหนังสือราชการ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2553 ณ ห้องอบรม SMEs คณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 21600
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2553 12:55
23 มีนาคม 2552
Ico48
อบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ซึ่งจัดโดย จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม ซากุระแกรนด์วิว อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านการประชาสัมพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 19 · อ่าน: 8665
เมื่อ: 23 มีนาคม 2552 09:53