นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

27 กันยายน 2556
Ico48
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ แนะรุ่นน้องน้อมรำลึกพระราชปณิธานขัดเกลาจิตใจควบคู่กับความรู้ก้าวสู่สังคม
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ แนะรุ่นน้องน้อมรำลึกพระราชปณิธานขัดเกลาจิตใจควบคู่กับความรู้ก้าวสู่สังคม 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้เป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนก จึงได้กิจกรรม พิธีทำบุญตั...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1720
เมื่อ: 27 กันยายน 2556 21:32
25 กันยายน 2556
Ico48
นักกีฬาจาก 17สถาบันทั่วประเทศ กว่า1,000 คน ร่วมแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
นักกีฬาจาก 17 สถาบันทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน ร่วมแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 17 – 18 ตุลาคม นี้ การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 กำลังจะเริ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1854
เมื่อ: 25 กันยายน 2556 10:31
22 กันยายน 2556
Ico48
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดประกวด โครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556” (Energy Innovation for Green Globe 2013) โดย สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 22 กันยายน 2556 11:07
21 กันยายน 2556
Ico48
ทางเลือกใหม่ สำหรับ พนักงาน ม.อ.ในการเลือกแผนลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ทางเลือกใหม่ สำหรับ พนักงาน ม.อ. ในการเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษ "การเลือกแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกแผนการลงทุน ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิทยากร คุณลลิตา จิรบรรเจิด...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1292
เมื่อ: 21 กันยายน 2556 20:20
30 สิงหาคม 2556
Ico48
ม.อ. พร้อมผลักดันให้ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. พร้อมผลักดันให้ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการแถลงข่าว “ 5 ปี แห่งความสำเร็จของศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี” ว่า มหาวิทยาลัย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1335
เมื่อ: 30 สิงหาคม 2556 22:40
19 สิงหาคม 2556
Ico48
ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์หนังสือ มุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนภาคใต้ รักการอ่าน
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์หนังสือ มุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนภาคใต้ รักการอ่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1585
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2556 22:39
18 สิงหาคม 2556
Ico48
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดประกวด โครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556” (Energy Innovation for Green Globe 2013) โดย สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 947
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2556 15:51
13 สิงหาคม 2556
Ico48
สถานีวิทยุ ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจให้กับ ตชด. ที่ 44 ยะลา
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
สถานีวิทยุ ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจให้กับ ตชด. ที่ 44 ยะลา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของแทนน้ำใจ แด่ ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ยะลา ภายใต้โ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1194
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2556 16:38
17 กรกฎาคม 2556
Ico48
ม.อ. นำร่องสำนักงานแห่งความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้บุคลากร
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. นำร่องสำนักงานแห่งความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการสำนักงานแห่งความสุข มุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการสร้างเสริมองค์กรที่มีสุขภาวะ โดยทำข้อตกลงกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) ให้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นโค...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1949
เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2556 12:57
10 กรกฎาคม 2556
Ico48
ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @หาดใหญ่”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอชิญเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @หาดใหญ่” ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @หาดใหญ่” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้โครงการจัดงาน &...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2304
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556 09:16