นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

บันทึก

14 มิถุนายน 2556
Ico48
ศิษย์ ม.อ. พร้อมใจร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ศิษย์ ม.อ. พร้อมใจร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และชมรมในสังกัด องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์อันพึงมีต่อครู อาจารย์ ก่อนที่ศิษย์จะเข้ารับการอบรมสั่งสอน เพื่อเป็...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2405
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2556 10:24
12 มิถุนายน 2556
Ico48
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์มิซูโอะ คเวสโก
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์มิซูโอะ ชมรมรักษ์ ม.อ. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และ โครงการสร้างตน สร้างใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายธรรม “สุขภาพใจดี “ โดย พระอาจารย์มิซูโอะ คเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1561
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556 15:05
Ico48
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน แนะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิเคราะห์ มีความพร้อมและตั้งใจจริง
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน แนะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิเคราะห์ มีความพร้อมและตั้งใจจริง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้ง โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานโครงการ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1584
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2556 09:29
02 มิถุนายน 2556
Ico48
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / หน่วยงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1909
เมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 14:01
01 มิถุนายน 2556
Ico48
ม.อ. ร่วมกับ สกอ.ยกระดับสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายในสร้างหลักคิดสู่ความเป็นเลิศ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. ร่วมกับ สกอ. ยกระดับสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายในสร้างหลักคิดสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ตอนล่าง (เครือข่าย C-IQA) ร่วมกับ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดสัมมนาแลกเป...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1270
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2556 11:20
29 พฤษภาคม 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ ให้ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ ให้ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เครือข่ายเฝ้าระวังภัยเมืองหาดใหญ่ ชาวค่ายรวมใจแด่พ่อหลวง และชมรมศิษย์เก่าภาคใต้ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการ &...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1692
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556 12:01
27 พฤษภาคม 2556
Ico48
รับน้อง “ศรีตรังช่อใหม่” วิทยาเขตหาดใหญ่ 2556
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
รับน้อง “ศรีตรังช่อใหม่” วิทยาเขตหาดใหญ่ 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2556 โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 มีการบรรเลงดนตรีไทย และรำอวยพร หน้าพระราชานุสาว...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1243
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2556 15:59
26 พฤษภาคม 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดคนรักสุขภาพ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
จังหวัดสงขลา ภายใต้ความร่วมมือ ของสำนักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่เครื่อข่ายบริการที่ 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน “ตลาดนัดคนรักสุขภาพ คน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1935
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2556 10:45
20 พฤษภาคม 2556
Ico48
ม.อ.พัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 โดยจัดอบรมทักษะในการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มศักยภาพ ให้ค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1587
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2556 20:38
15 พฤษภาคม 2556
Ico48
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขัน “บัณฑิตศึกษาเกมส์”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขัน “บัณฑิตศึกษาเกมส์” รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประชุมหารือกรรมการทุกฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดกา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1721
เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2556 16:44