นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

14 พฤษภาคม 2556
Ico48
ม.อ. คว้า 55 เหรียญ ครองอันดับ 3 จากการแข่งขัน “บางแสนเกมส์”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. คว้า 55 เหรียญ ครองอันดับ 3 จากการแข่งขัน “บางแสนเกมส์” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้า 55 เหรียญ ครองอันดับ 3 รองจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 “บางแสนเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1978
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2556 16:08
12 พฤษภาคม 2556
Ico48
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. สัมมนาครูสอนนาฏศิลป์ในภาคใต้นำนาฏศิลป์ไทยสู่ASEAN
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. สัมมนาครูสอนนาฏศิลป์ภาคใต้ ยกระดับนาฏศิลป์ไทยสู่ ASEAN ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาครูสอนนาฏศิลป์ไทยในภาคใต้ เสริมทักษะการสอนนาฏศิลป์ไทยเชิงวิชาการ ให้ความรู้เทคนิคกระบวนการเรียนการสอนนาฏศิลป์เพื่อเข้าสู่ ASEAN รวมทั้งสร้า...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1758
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2556 13:46
10 พฤษภาคม 2556
Ico48
ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต ประจำปี 2556 – 2558 ทั้งประเภทเลือกตั้งจากคณะ และ ประเภทเลือกตั้งทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 จำนวนสมาชิกที่รับเลือกตั้ง วิทยาเขตหาดใหญ่ (รวม...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 870
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2556 15:56
08 พฤษภาคม 2556
Ico48
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดประชุมใหญ่ พบ อธิการบดี เชิญศิษย์เก่าพูดถึง การวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดประชุมใหญ่ พบ อธิการบดี เชิญศิษย์เก่าพูดถึง การวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ชมรมรักษ์ ม.อ. จะจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 / 2556 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1804
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2556 08:56
25 เมษายน 2556
Ico48
บริการรถ รับ - ส่ง นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานบุคลากร ม.อ.
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
บริการรถ รับ - ส่ง นักเรียน บุตร – หลาน บุคลากร ม.อ. หน่วยยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการรถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ประหยัดเวลา และสร้างมิตรภาพใหม่ให้เกิดขึ้น โดยบริการรถรับ – ส่ง 2 สาย ดังนี้ สายที่ 1 รถบัสปรับอากาศ 40...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3536
เมื่อ: 25 เมษายน 2556 12:49
09 เมษายน 2556
Ico48
"Blogger of the Month"
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
“Blogger of the Month” สมาชิกชาวบล็อก Share.psu โปรดทราบ........ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล นักเขียนประจำเดือน “Blogger of the Month” เืดือนมีนาคม 2556 อีกหนึ่งแนวทางของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร อีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับบุคล...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1593
เมื่อ: 09 เมษายน 2556 11:28
05 เมษายน 2556
Ico48
ม.อ. ขยายผลงานวิจัยระบบบ่อหมักร่วมไร้อากาศผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชน
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. ขยายผลงานวิจัยระบบบ่อหมักร่วมไร้อากาศผลิตก๊าซชีวภาพ แก้ปัญหาน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นรมควัน ภายใต้การสนับสนุน ของกระทรวงพลังงาน และ สหกรณ์กองทุนสวนยาง สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีส่งมอบสัญญารับการสนับสนุนสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1 เมื่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1531
เมื่อ: 05 เมษายน 2556 09:19
03 เมษายน 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญนักปั่นร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เชิญชวนนักปั่นจักรยานและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ในโครงการ “ ชวนปั่น- ปันน้ำใจให้น้อง” ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 255...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2191
เมื่อ: 03 เมษายน 2556 13:08
22 มีนาคม 2556
Ico48
นักศึกษา ม.อ. ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
นักศึกษา ม.อ. ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 ในการประชุมวิชาการ “Best practice : ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา” งานพัฒนาการเรียนการสอนและเครือข่ายการศึกษา ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Best practice : ผลงา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1972
เมื่อ: 22 มีนาคม 2556 14:44
Ico48
บุคลากรดีเด่น ม.อ. ปี 2555
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
บุคลากรดีเด่น ม.อ. ปี 2555 รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโล่ที่ระลึก แสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ป...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2083
เมื่อ: 22 มีนาคม 2556 09:01