นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

19 มีนาคม 2556
Ico48
สมาธิกับการทำงาน
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
“สมาธิกับการทำงาน” พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดมงคลธรรม บรรยายธรรม ให้บุคลากร สำนักงานอธิการบดี เมื่อ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี จัดโดย กรรมการ 5ส. และวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยท่านได้ให้แง่คิดในการใช้สมาธิในการทำงาน ดังนี้ ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2406
เมื่อ: 19 มีนาคม 2556 22:13
Ico48
สัมมนา เตรียมความพร้อมการใช้ เกณฑ์ EdPeX ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
สัมมนา เตรียมความพร้อมการใช้ เกณฑ์ EdPeX ในการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง C-IQA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ โดยมี รองศาสตราจารย์นวลจิรา ภัทรรังรอง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง C-IQA จัดสัมมน...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1400
เมื่อ: 19 มีนาคม 2556 14:30
17 มีนาคม 2556
Ico48
ประชุมวิชาการนานาชาติ “Food Innovation Asia Conference 2013”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ประชุมวิชาการนานาชาติ “Food Innovation Asia Conference 2013” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 Food Innovation Asia Conference 2013 หัวข้อ“Empowering SMEs through Scien...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1137
เมื่อ: 17 มีนาคม 2556 16:22
12 มีนาคม 2556
Ico48
ผู้บริหาร ม.อ. กราบนมัสการเยี่ยมอาการอาพาธพระพรหมจริยาจารย์
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ผู้บริหาร ม.อ. กราบนมัสการเยี่ยมอาการอาพาธพระพรหมจริยาจารย์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2267
เมื่อ: 12 มีนาคม 2556 14:33
07 มีนาคม 2556
Ico48
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 “ สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2483
เมื่อ: 07 มีนาคม 2556 22:36
06 มีนาคม 2556
Ico48
สัมมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
สัมมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง C-IQA ร่วมกับ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ จัดสัมมนา “เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556ณ Conference Hall ศูนย์ป...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1247
เมื่อ: 06 มีนาคม 2556 15:19
Ico48
ชมรมคนรักษ์ ม.อ. จัดอบรม “สร้างเสริมสุขภาพจิต - เพิ่มมิตรด้วย Facebook”
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ชมรมคนรักษ์ ม.อ. จัดอบรม “สร้างเสริมสุขภาพจิต - เพิ่มมิตรด้วย Facebook” รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ประธานชมรมคนรักษ์ ม.อ. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกชมรมฯ ซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หลังเกษียณอายุราชการ โดยจัดอบรม “สร้างเสริ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1317
เมื่อ: 06 มีนาคม 2556 14:49
05 มีนาคม 2556
Ico48
คิดบวก ชีวิตบวก
ใน เรื่องเล่าประสบการณ์
โดย AE
คิดบวก ชีวิตบวก Positive Thinking , Positive Life กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556 หัวข้อ “การคิดเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างารรค์เพื่องานบริการ” เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 56 ที่ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี แล...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2787
เมื่อ: 05 มีนาคม 2556 21:54
03 มีนาคม 2556
Ico48
ระดมสมองสมาชิก Share.psu จัดทำแผนกลยุทธ์ผลักดันให้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ระดมสมองสมาชิก Share.psu จัดทำแผนกลยุทธ์ผลักดันให้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัด workshop สมาชิก Share.psu ระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์สร้างความเข้าใจร่วมกัน หาแนวทางส่งเสริมการใช้งาน ในองค์กร อี...
ดอกไม้: 21 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 1899
เมื่อ: 03 มีนาคม 2556 13:59
19 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 3
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3032
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2556 15:23