นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

บันทึก

16 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
อธิการบดี ม.อ. แนะนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งองค์กรสัมพันธ์ กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1947
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2556 09:08
14 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษา
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษา บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) โดยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1481
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2556 16:20
Ico48
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ.ประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ.ประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากที่ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน รองรับแผนยุทธศาสตร์ด...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1356
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2556 15:36
Ico48
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. มอบรางวัลโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. มอบรางวัลโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลให้กับโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน ประจำปี 2555 ได้แก่ บริษัท ห้องเย็นเอเซี่ยนซีฟูดส์ (สุราษฏร์ธานี...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2159
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2556 14:30
12 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
อบรมหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
สภาข้าราชการฯ เดินหน้าสานต่อโครงการหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากรสายสนับสนุน สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำเนินตามนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาวิชาการบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดอบรมพัฒนานักวิจัยสถา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1458
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 11:59
25 มกราคม 2556
Ico48
ม.อ.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวังให้เกิดการประหยัดพลังงานในม.อ.
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวังให้เกิดการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ระหว่าง กรมพั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2050
เมื่อ: 25 มกราคม 2556 16:33
23 มกราคม 2556
Ico48
ม.อ.ร่วมทำบุญระลึกถึงพระคุณคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงพระคุณคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) โดยมีพิธีสักการะรูปปั้นพระยาอรรถกระวีสุนทร และ คุ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2406
เมื่อ: 23 มกราคม 2556 13:55
19 มกราคม 2556
Ico48
ทีมงานประชาสัมพันธ์ เยี่ยมขอบคุณสื่อมวลชน
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ม.อ. เยี่ยมขอบคุณสื่อมวลชน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำกระเช้าเยี่ยมสื่อมวลชน เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยพแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพนธ์...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2951
เมื่อ: 19 มกราคม 2556 20:58
16 มกราคม 2556
Ico48
ม.อ.จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปี 2556
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ม.อ. จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้อง conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูครูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมมีการ ขับร้องเพลงหมู่โดยตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2990
เมื่อ: 16 มกราคม 2556 16:10
15 มกราคม 2556
Ico48
เชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง
ใน ความสุขคือการแบ่งปัน
โดย AE
ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 09.15 น. พิธีสักการะรูปปั้นพระยาอรรถกระวีสุ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1236
เมื่อ: 15 มกราคม 2556 13:37