นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
Ico64
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

24 พฤษภาคม 2554
Ico48
การแต่งกายของนักศึกษาหญิง
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
จากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 มีการพิจารณา เรื่องปัญหาการแต่งกายของนิสิตนักศึกษา เนื่องจาก ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทาง นสพ.ว่าสือของญี่ปุ่นหลายๆ ฉบับ ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการแต่งกายของชุดนักศึกษาในปัจจุบันกลายมาเป็นแฟชั่นอีกประเภทหนึ่งแล้ว ชึ่งผลการสำรวจสื่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2974
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2554 15:25
Ico48
กำหนดกำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2554ดังรายละเอียดตามเว็บไชด์นี้คะ กองกิจการนักศึกษา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2541
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2554 14:58
03 พฤศจิกายน 2553
Ico48
รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
รายนามผู้บริจาคม.อ.ช่วยเหลือน้ำท่วม ปี2553
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2775
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2553 11:48
29 มกราคม 2553
Ico48
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียน ทุกคณะ เพื่อทราบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หน้าลานพระบิดาฯ และนอกสถานที่ ตามตารางดังนี้ วันที่/เวลากิจกรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2950
เมื่อ: 29 มกราคม 2553 14:02
30 เมษายน 2552
Ico48
กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียนทุกท่านและทุกคณะ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2552 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้การตอ้นรับ สร้างความอบอุ่นและประทับใจ เตรียมความพร้อมในการเรียน การปรับตัว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2458
เมื่อ: 30 เมษายน 2552 09:24
28 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ขอแจ้งกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล ฯเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เนื่องจากมาสมาชิก share ที่อ่านข่าวกิจกรรมของปีที่ผ่านมแล้วได้สอบถามกิจกรรมของวันที่ 5 ธันวาคม 2551 จึงขอแจ้งให้ทราบแทน ปชส.มหาวิทยาลันฯดังนี้คะ พร้อมทั้งขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้วยนะคะกำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันศุก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 33 · อ่าน: 7048
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2551 13:20
21 ตุลาคม 2551
Ico48
ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ที่คงครองแชมป์การได้รับรางวัลตัวชี้วัดที่ 4.1.4
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2314
เมื่อ: 21 ตุลาคม 2551 11:06
09 ตุลาคม 2551
Ico48
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียน ทุกคณะ กองกิจการนักศึกษาชึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ต้องขับเคลื่อนภารกิจสู่การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาโดยได้เรียนเชิญหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2450
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 11:57
14 สิงหาคม 2551
Ico48
ขอแก้ไขข้อมูล เรื่องไทยยังไม่ปรับเวลา
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
สวัสดีคะ วันนี้ได้อ่านข่าวจากเมล์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อว่าเรื่องไทยปรับเวลาใหม่ให้ตรงกันทั่วประเทศไทย ชึ่งมีผลบังคับใช้ 23 สค.51 ไทยปรับเวลาใหม่ ให้ตรงกันทั่วประเทศ บังคับใช้ 23 ส.ค.51 จากความเหลื่อมล้ำทางเวลาของไทย จนทำให้ไม่เป็นมาตรฐานสถาบันมาตรวิทยากระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2587
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2551 08:56
08 กรกฎาคม 2551
Ico48
ขอชื่นชมกับคณะวิศวะที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากการรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 4.1.4 จำนวนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่
ใน เล่าเรื่องกองกิจการนักศึกษา
โดย อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เรียน ทุกคณะ/หน่วยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำคำรับรองการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ 2551 กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2551เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 17 · อ่าน: 2719
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 17:03