นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อรวรรณ นนทพันธ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

14 สิงหาคม 2551
Ico48
เงินประจำตำแหน่ง
ใน เลื่อนขั้น
โดย อรวรรณ นนทพันธ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5 ประเภท คือ1. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ2. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ชำนาญการ (ช.) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)3. เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร (บ.)4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย5. เงินประจำตำแหน่งสาขาวิชาชีพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2152
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2551 14:49
19 ตุลาคม 2550
Ico48
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ใน เลื่อนขั้น
โดย อรวรรณ นนทพันธ์
เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ผู้ที่มีเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับถัดไป งานทะเบียนประวัติกำลังรวบรวมและจะออกคำสั่งเลื่อนระดับให้ต่อไป ภายในเดือนตุลาคม 2550 นี้
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7
เมื่อ: 19 ตุลาคม 2550 14:09