นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

mandala
Ico64
ชนกานต์ ทองจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 10

บันทึก

18 เมษายน 2553
Ico48
มันดาลาเข้าครัว ทำ "ไข่เยี่ยวม้ากระเพรากรอบ"
ใน Open Kitchen
โดย mandala
ปฐมฤกษ์ "เปิดครัว (Open Kitchen)" ช่วงเมษาพาเพลิง ร้อนเหลือทนจนพาลไม่อยากอาหาร เพราะหนักท้องไปทางดื่มน้ำเย็นดับกระหายแก้ร้อนในจะไปหา"ข้าวแช่ชาววัง" อาหารยอดฮิตของหน้าร้อนก็ยากที่จะทำได้ เพราะไม่ได้อยู่แถวเกาะเกร็ด หรือเพชรบุรีแหล่งกำเนิดของข้าวแช่หันมาทำอะไรง่ายๆ เผ็ดๆเพิ่มควา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 13561
เมื่อ: 18 เมษายน 2553 23:55
21 มีนาคม 2553
Ico48
ก้าวต่อไปของ ม.อ.กับ TQA
ใน All About Work
โดย mandala
เรารู้จักคำว่า “PMQA” เพราะ ม.อ. เสนอตัวที่จะทำ PMQA ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553โดยสำนักงาน กพร. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินสำหรับสถาบันอุดมศึกษาขึ้น พร้อมนี้ได้มีแบบฟอร์มและแนวทางการประเมินมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยหากมหาวิทยาลัยดำเนินการได้ครบตามเกณฑ์ทุกข้อ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 23 · อ่าน: 5542
เมื่อ: 21 มีนาคม 2553 01:26
04 มีนาคม 2553
Ico48
"โตนงาช้าง" ชื่อนี้มีที่มา
ใน Women's Voice
โดย mandala
บ่อยครั้งที่เราไปสถานที่ต่างๆ แล้วมักจะได้เห็นชื่อแปลกๆ น่าสนใจอยู่เสมอ บางชื่อก็เดาที่มาที่ไปได้ไม่ยาก แต่บางชื่อแทบจะคาดไม่ถึงกันเลยเมื่อรู้ถึงที่มาที่ไปความน่าสนใจ และเสน่ห์ของการคาดเดา เป็นจุดเด่นที่ผู้ผลิตราการโทรทัศน์นำมาเป็นคำถามในรายการเกมส์โชว์ ที่เชิญชวนในชาวสยามยกทีมมาทายปัญหากันอย่างค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 16 · อ่าน: 5800
เมื่อ: 04 มีนาคม 2553 23:24
03 ธันวาคม 2552
Ico48
ม.อ. 2565 กับทางที่เลือก
ใน All About Work
โดย mandala
อธิการบดี (รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข) มีดำริที่จะให้มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่อง แม้ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ตาม การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อไม่ให้ใกล้จนทำอะไรไม่ทันหรือไกลจนมองไม่เห็นอนาคต จึงกำหนดเป็นแผนระยะยาว 13 ปี เรียกว่า "แผน ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 3699
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2552 16:55
26 พฤศจิกายน 2552
Ico48
เรียนรู้วิธีการบริหารองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
ใน Memory Box
โดย mandala
เป็นที่ทราบว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) เป็นรางวัลที่การันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการองค์กร และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลอันทรงเกียรตินี้คงเป็นหนึ่งในความฝันขององค์กรไทยหลายๆ องค์กร ที่อยากจะได้มาครอบครอง ดังนั้นเพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 962
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2552 17:01
11 พฤศจิกายน 2552
Ico48
ก้าวที่กล้า กับ "PMQA"
ใน All About Work
โดย mandala
ภายหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สำนักงานก.พ.ร.ได้นำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแนวทางหนึ่งที่สำนักงาน ก.พ.ร....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 16 · อ่าน: 7420
เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2552 22:29
24 กันยายน 2552
Ico48
'Impression History' อิฐเก่าเล่าตำนาน
ใน Women's Voice
โดย mandala
"อยุธยา" เมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของราชธานีไทยมากกว่า 400 ปี และถึงแม้จะเป็นบ้านเมืองที่ถูกทำลายเพราะการศึกสงคราม แต่คุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเสน่ห์ของ "อยุธยา" ก็ยังคงไม่จางหาย องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติจึงประกาศให้อดีตราชธาน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 6139
เมื่อ: 24 กันยายน 2552 23:15
17 กันยายน 2552
Ico48
ม.อ. 2565 อนาคตที่ (เรา) ต้องร่วมสร้าง
ใน All About Work
โดย mandala
สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ายุคใดๆ สภาพการแข่งขันด้านการศึกษาจะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างต้องพยายามพัฒนาตนเองให้แข่งขันดำรงอยู่ได้สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัดทำได้ดี มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อทุ่มทรัพยากรในการพั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 19 · อ่าน: 3737
เมื่อ: 17 กันยายน 2552 13:46
15 กันยายน 2552
Ico48
มหาวิทยาลัย กับ การสร้างแรงบันดาลใจ
ใน All About Work
โดย mandala
ไม่มีความสำเร็จใด เกิดขึ้นได้เพราะ... "ความบังเอิญ"ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจาก... "ความฝัน"ความฝันที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจาก... "แรงบันดาลใจ"แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจาก..."ใครบางคน"ใครบางคนที่เรารู้สึก "ศรัทธา ชื่นชม ชื่นชอบ"คนที่จะมาเป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 5074
เมื่อ: 15 กันยายน 2552 22:51
08 กันยายน 2552
Ico48
เวลาทำงาน
ใน Keep Me Updated
โดย mandala
โดนๆ .... มาทั้งเอ็ม ทั้งพี่กู(เกิ้ล) (เพราะมีปัญหาที่ไรปรึกษาพี่กู(เกิ้ล) ทุกที)ว่าแต่ใครๆ ก็เล่น M ในเวลาทำงาน จริงหรือ?ใครเป็นแบบนี้ในเวลาทำงาน ... ขอให้ยกมือขึ้น (ทำไมมือมันคอยแต่จะยกขึ้นตลอดนะนี่ ... 55)
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1677
เมื่อ: 08 กันยายน 2552 17:17