นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

บันทึก

21 มีนาคม 2557
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
ใน ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
โดย จารี ทองสกูล
ต่อจากตอนที่แล้ว กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ ได้นำเสนอเรื่องการผลิตข้าวกล้องสังข์หยด ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ของภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อเดือนตุลาคม 2556 สำหรับในเดือนมีนาคม 2557 นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้ไปดำ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1474
เมื่อ: 21 มีนาคม 2557 11:00
26 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ใน ฝึกงานนักศึกษา
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงข้อมูลเนื้อหาในการฝึกงาน การประเมินผล การเตรียมตัวฝึกงาน การแต่งกาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวนชั่วโมง การขาดฝึกงาน แนะนำสถานที่ฝึกงาน การจัดกลุ่มฝึกงานภาคสนา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2557 09:45
25 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมันระยะที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1" ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มานานกว่า 15 ปี โดยได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่สามารถเจ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 36 · อ่าน: 8700
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2557 16:10
24 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา
ใน ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา
โดย จารี ทองสกูล
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และชะนี ให้ผลผลิตและสามารถจำหน่ายให้ผู้บริโภคที่อยู่รอบๆ พื้นที่สถานีวิจัยเทพาแล้ว สำหรับทุเรียนที่กำลังออกดอกอยู่ขณะนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2557
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 918
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2557 10:37
21 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
แหล่งน้ำทางการเกษตรสถานีวิจัยเทพา
ใน เรื่องเล่าสถานี
โดย จารี ทองสกูล
ผลพลอยได้จากการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่วางกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยการขุดลอกดินจากสระน้ำไปถมบริเวณพื้นที่ลานวางกล้าปาล์มน้ำมันพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องการปรับพื้นที่วางกล้าปาล์ม เนื่องจากเดิมสภาพของสระตื้นเขิน มีน้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1401
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2557 12:19
13 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
ใน ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
โดย จารี ทองสกูล
ข้าวกล้องสังข์หยด ผลผลิตจากการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2556 นักศึกษาจะไปแปรรูปสีเป็นข้าวสาร และบรรจุถุง ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2557 ณ เรือนจำหน่ายผ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1666
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2557 08:11
12 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 3)
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
วิธีการเพาะกล้าอนุบาลแรก ในตอนนี้คณะฯ ได้เริ่มเพาะกล้าอนุบาลแรกแล้วซึ่งได้นำวัสดุเพาะแบบใหม่มาใช้นั่นคือ พีทมอส ทำการเพาะลงในถาดเพาะ วิธีการนี้มีข้อดีคือสามารถบรรจุวัสดุเพาะกล้าได้เร็วกว่าวิธีการนำดินใส่ถุงดำขนาดเล็กทีละถุง มีการใช้พื้นที่น้อย การเคลื่อนย้ายกล้าเพื่อนำไปลงถุงอนุบาลหลักทำได้สะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2178
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 10:49
11 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 2)
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
ตอนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตต้นกล้า “พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1” คัดเลือกและควบคุมการผสมพันธุ์ระหว่างต้นพ่อแม่ (ดูรา x พิสิเฟอรา) หลังจากที่ได้ผสมระหว่างต้นแม่ดูรา กับ ต้นพ่อพิสิเฟอราที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น ต้องรอจนกว่าทะลายจะสุกเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นก็ตัดทะลายนั้นลงมาจากต...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2146
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:24
10 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ที่ไปที่มาของปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอนที่ 1)
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
ตอนที่ 1 ตัวตนทรัพย์ ม.อ.1 ในปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ของเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและอาชีพหลักคือการทำสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันด้วยเหตุนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรมาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านการฝึกอบรม การวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ให...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1755
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2557 11:12
22 ตุลาคม 2556
Ico48
อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ รุ่นที่ 7
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
จากการที่หน่วยเรือนกระจกและแปลงทดลอง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “Low cost Hydroponics" ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 นั้น มีผู้สนใจลงชื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยฯ ต้องขออนุมัติจัดฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมในรุ่นที่ 7 นี้ ประกอบด้วยบุคคลจากหลายสาขา...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1576
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2556 10:39