นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

บันทึก

23 พฤศจิกายน 2553
Ico48
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณดูงานที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ จำนวน 12 คน จากคณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการแปลงไม้ผล ณ สถานีวิจัยคลอง-หอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี นายนิท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1840
เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2553 13:52
20 ตุลาคม 2553
Ico48
ผลิตภัณฑ์สถานีวิจัยเทพา
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย จารี ทองสกูล
น้ำผึ้งบริสุทธิ์ทรัพยากร เป็นผลิตผลทางการเกษตรของสถานีวิจัยเทพา โดยน้ำผึ้งที่ได้เป็นน้ำผึ้งธรรมชาติจากเกสรดอกไม้นานาชนิด ได้แก่ ดอกลำไย ดอกลิ้นจี่ มีกลิ่น รส และสีที่แตกต่างกัน น้ำผึ้งบริสุทธิ์ทรัพยากร มีจำหน่ายที่เรือนจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในราคาขวดละ 240 บาทนอกจากนี้ยังมี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1133
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2553 10:20
27 พฤษภาคม 2553
Ico48
ผลิตภัณฑ์สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
ใน ผลิตภัณฑ์สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
โดย จารี ทองสกูล
ดินผสม สถานีวิจัยคลองหอยโข่งเป็นดินผสมพร้อมปลูก มีความร่วนซุยสูง สามารถอุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี มีธาตุอาหารครบสูตร เหมาะสำหรับไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้นทุกชนิด ผ่านการทดสอบโดยสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำหน่ายที่หน่วยเรือนกระจกทดลอง และตลาดนัดเกษ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2437
เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2553 16:00
18 พฤษภาคม 2553
Ico48
มาเลเซีย
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2553 นั่นก็คือประเทศมาเลเซีย นั่นก็เป็นเพราะได้มาอยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาตินี่แหละ ที่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนอย่างพวกเราได้เปิดโลกกว้างสร้างปัญญา ได้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ จึงอยากจะนำภาพต่างๆ ที่ได้พบ ได้เห็น มาให้ทุก ๆ ท่านไ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2185
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2553 09:50
14 พฤษภาคม 2553
Ico48
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
ตามที่กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ โดยมีนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับงบประมาณประจำปี 2553 ในการจัดฝึกอบรมโครงการ “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2553 ณ ห้อง ทธ. 260 และเรือนกระจกทดลอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1784
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2553 14:01
24 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
อบรม การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics)
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics)ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2553ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2 และเรือนกระจกทดลองคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-----------------------------------------------วิทยากร-· รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2709
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2553 09:52
28 ตุลาคม 2552
Ico48
ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1"
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์"ทรัพย์ ม.อ.1" ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างต้นแม่ดูรา ม.อ. ที่มีแหล่งเชื้อพันธุกรรมมาจากเดลีดูรากับพ่อพันธุ์พิสิเฟอรา ม.อ. ที่มีเชื้อพันธุกรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 6536
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2552 16:22
26 ตุลาคม 2552
Ico48
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1"
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
นักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิต ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1" ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างต้นแม่ดูรา ม.อ. ที่มีแหล่งเชื้อพันธุกรรมมาจากเดลีดูรากับพ่อพันธุ์พิสิเฟอรา ม.อ. ที่มีเชื้อพันธุกรรมมาจาก AVROS ได้รับการทดสอบพันธ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1702
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2552 14:43
01 ตุลาคม 2552
Ico48
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ
ใน ประกันคุณภาพ ตัวชีวัด ประเมินผล
โดย จารี ทองสกูล
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 นำเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 และขอนำข้อมูลดังกล่าวมาให้ทุกท่านได้ทราบผลการดำเนินงานกลุ่มงานสถานีวิจัยฯ ดังที่แนบ รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 ก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1542
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2552 15:36