นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P'o'm
Ico64
จตุรพร สอนจิต

หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

post

14 June 2016
Ico48
การเสนอชื่อเข้ารับปริญญา
in เรื่องทั่วไป
By P'o'm
ช่วงนี้ เป็นช่วงเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาจำนวนหนึ่งแล้ว บางคนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้ และมักมีคำถามว่าต้องได้เกรดเท่าไหร่ถึงจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม วันนี้จึงขอนำคำถามบางประเด็นที่เจอบ่อยๆ มาไขข้อสงสัย ดังนี้ ค่ะ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1429
at: 14 June 2016 15:24
19 May 2016
Ico48
การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559
in ข่าวประชาสัมพันธ์
By P'o'm
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาโครงการรักเกษตรและนักศึกษาสอบตรงของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่ http://reg.psu.ac.th/newstudentadmis/ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://reg.psu.ac.th/notice_newstudent.html ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1399
at: 19 May 2016 16:20
22 April 2016
Ico48
แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับนักศึกษา
in พัฒนางานประจำ
By P'o'm
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านไปอย่างรวดเร็ว อีกไม่นานน้องๆ ก็จะปิดภาคการศึกษา สำหรับสัปดาห์นี้ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ได้เร่งจัดทำชุดข้อสอบ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงการสอบปลายภาคการศึกษาแล้ว ทั้งนี้จะเริ่มสอบวันแรก คือ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นี้ จึงขอเน้นย้ำมายังน้องๆ นักศึกษาทุ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1251
at: 22 April 2016 11:40
30 March 2016
Ico48
มูลนิธิชัยพัฒนา
in เรื่องเล่าหน้างาน
By P'o'm
วันนี้ ได้ร่วมเป็นผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ “โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งรู้สึกยินดีกับน้องๆ และรู้สึกภูมิใจกับครอบครัว ที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิชัยพ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 746
at: 30 March 2016 15:25
23 March 2016
Ico48
GAT/PAT 59 & ส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
in เรื่องเล่าหน้างาน
By P'o'm
วันนี้ 23 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา 2 โครงการ ด้วยกัน คือ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม และโครงการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 774
at: 23 March 2016 15:40
11 March 2016
Ico48
ถอนรายวิชาได้เมื่อไหร่?
in พัฒนางานประจำ
By P'o'm
การถอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏใน Transcript ซึ่งหากเลยกำหนดสัญลักษณ์ W จะปรากฏใน Transcript ค่ะ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2558 ใกล้วันกำหนดหมดเขตถอนรายวิชา โดยติดสัญลักษณ์ W แล้วนะคะ ซึ่งตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลั...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 761
at: 11 March 2016 11:13
17 Febuary 2016
Ico48
รับตรง ปีการศึกษา 2559
in พัฒนางานประจำ
By P'o'm
17 ก.พ.59 วันนี้หลายๆ คณะฯ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สอบสัมภาษณ์นักเรียน โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ บางคณะฯ ก็ได้สอบสัมภาษณ์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอีก 1 คณะฯ ที่ได้มีการสอบสัมภาษณ์วันนี้ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วาริชศาสตร์ และสัตวศา...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 806
at: 17 Febuary 2016 15:24
10 Febuary 2016
Ico48
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
in พัฒนางานประจำ
By P'o'm
สหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 นี้ เป็นสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ซึ่งปีนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวม 78 คน และหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวาริชศาสตร์ โดยเข้...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 755
at: 10 Febuary 2016 14:36
Ico48
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10
in พัฒนางานประจำ
By P'o'm
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ก่อนการออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จะจัดในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ มีทั้งการบรรยาย และปฏิบัติด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประส...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 703
at: 10 Febuary 2016 14:34
25 January 2016
Ico48
ประชาสัมพันธ์การอบรม Daily life conversation
in ข่าวประชาสัมพันธ์
By P'o'm
อบรมภาษาอังกฤษคอร์สแรกเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ "Daily life conversation" คอร์สละประมาณ 45 ชั่วโมง กำหนดเรียน วันจันทร์ 15.00-17.00 น. วันอังคาร 16.00-18.00 น. วันพฤหัสบดี 16.00-18.00 น. วันศุกร์ 16.00-18.00 น. นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมช...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1173
at: 25 January 2016 11:07