นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กัลยรัตน์
Ico64
กัลยรัตน์ รัตน์ ศุทธวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

26 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
การเงิน
ใน การเงิน
โดย กัลยรัตน์
วันนี้เป็นวันดีๆ เป็นวันที่ได้เข้าอบรม Workshop การใช้งาน Share psu ที่คณะวิทย์ฯ โดยการนำของ รศ. ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ผลักดันให้มีการจัด Workshop ครั้งนี้ขึ้นให้กับบุคลากร สนล. ก่อน 2 รุ่นขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและขอกำลังใจจากอาจารย์ด้วยค่ะและที่ลืมไม่ได้ก็ขอขอบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2010
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2551 11:10