นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

บันทึก

11 พฤษภาคม 2555
Ico48
โครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1
ใน บัณฑิตศึกษา
โดย Kittima
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการจัดโครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิด "โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม" เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2696
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2555 10:48
23 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
คุยกันฉันท์น้อง
ใน พัฒนางาน
โดย Kittima
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 งานบัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการ "คุยกันฉันท์พี่น้อง : การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์" ซึ่งมีอาจารย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เข้าร่วมทั้งหมด 20 ท่าน ซึ่งได้รวบรวมภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ (Credit. ภาพจากคณบดี รศ.ดร.วัลลภ สันติประชาค่ะ) สำหรับบรรยากาศในการประชุม เป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2556
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2555 15:52
17 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การศึกษาดูงานที่กองทะเบียนและประมวลผล
ใน พัฒนางาน
โดย Kittima
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ...ได้นำทีมของหน่วยทะเบียนและประเมินผล หน่วยกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาควิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าศึกษาดูงานที่กองทะเบียนและประมวลผล หลังจากที่ได้ติดต่อทางโทรศัพท์กันมาเป็นเวลานาน ได้ยินแต่เสียงสวยๆหล่อๆ วันนี้ก็ได้พบเจอหน้ากันสักทีจึงได้นำภาพบรรยากาศในการเข้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2364
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2555 10:37
03 สิงหาคม 2554
Ico48
เคล็ดลับการทำงานให้สนุก
ใน พัฒนางาน
โดย Kittima
คนเราส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตนอยากจะทำจริง ๆ แต่กลับต้องทำงานที่ใจไม่รัก ไม่ชอบ ที่ต้องจำใจทำก็เพราะไม่มีทางเลือก ด้วยเหตุจำเป็นที่จะต้องหารายได้มาเลี้ยงชีวิตและครอบครัว เพราะขืนมัวแต่เลือกงานเดี๋ยวได้อดตายกันพอดี ก็เลยต้องทนทำงานกันต่อไป การงานบางอย่างต้องทำซ้ำๆซากๆ จำเจน่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2580
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 12:05
14 พฤษภาคม 2554
Ico48
ปุตราจายา...เมืองใหม่ของมาเลเซีย
ใน พัฒนางาน
โดย Kittima
โชคดีที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ กับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติโดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยดิฉันได้อยู่ในกลุ่มที 2 ที่ได้รับมอบหมายให้สรุป Mindmap ระหว่างการเดินทางตั้งแต่กัวลาัลัมเปอร์ จนถึงยะโฮบารู ซึ่งจะ Present กันในกิจกรรมขยายผลที่คณะฯจะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2973
เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2554 22:08
11 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
โครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา 2554
ใน บัณฑิตศึกษา
โดย Kittima
ตามที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 41 โครงการ โดยแยกเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 12 โครงการ และระดับปริญญาโท 29 โครงการ รายชื่อโครงการวิจัยตามรายละเอียดดังนี้ระดับปริญญาเอกชื่อ-สกุลนักศึกษาชื่อโครงการ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2782
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 14:46