นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

post

12 Febuary 2015
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 3: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่แล้วเราใช้ฟังก์ชัน setdiff() สำหรับตรวจสอบชื่อตัวแปรของแฟ้มข้อมูลที่จะนำข้อมูลมารวมกันว่า แฟ้มข้อมูลทั้ง ๒ มีตัวแปรเหมือนกันหรือไม่ ตัวอย่างง่าย ๆ คือ สมมติว่าเรามีตะกร้าอยู่ ๒ ใบ ตะกร้าแต่ละใบใส่ผลไม้หลากหลายชนิดไว้ในตะกร้าทั้ง ๒ ใบ ซึ่งชนิดของผลไม้ที่ใส่ไว้ในตะกร้าแต่ละใบมีทั้งที...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1261
at: 12 Febuary 2015 13:27
10 Febuary 2015
Ico48
ต้นกุมภา สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมมาถึงโรงช้างราว ๆ บ่ายสองโมง แดดจัดจ้านกำลังแรงอย่างระเริงจิต เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่โรงช้างถูกเติมเต็มด้วยผู้มาใช้บริการ ระหว่างทางเดิน สายลมเย็นพัดแทรกไอแดดที่แผดเปลวร้อนระอุกระทบส่งผ่านความเยียบเย็น ลมเย็นท่ามกลางเปลวแดดร้อน นี่หากเป็นยอดดอยแห่งเมืองเหนือ ปรากฎการณ์ย่อมเป็นธรรมดาในท่...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1828
at: 10 Febuary 2015 16:28
09 Febuary 2015
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 2: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
จากความเดิมตอนที่แล้วในบันทึก "รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป" เราต้องการรวมข้อมูลที่อยู่คนละแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยที่ข้อมูลที่จะรวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่ใช้การเก็บข้อมูลโดยคนหลายคนเพื่อความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล ใน กรณีเช่นนี้เราจะใช...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1668
at: 09 Febuary 2015 18:23
06 Febuary 2015
Ico48
ตามท้าวฯ เข้าแชร์: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ถ้าชีวิตไม่เดินทางนั่นเท่ากับว่าเวลาแห่งการหยุดนิ่งของชีวิตได้มาเยือนแล้ว ชีวิตที่หยุดนิ่งกับชีวิตที่ไม่มีชีวิต ชีวิตที่ไม่มีชีวิตกับการไม่มีชีวิต การเดินทางถ้าเร่งเดินเกินไป ชีวิตก็จะพบกับความรุ่มร้อน เหน็ด เหนื่อยล้า เดินบ้าง พักบ้าง อย่างเหมาะสม หลังจากที่ตามท้าวฯ เข้าครัวในโลกเสมือ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1236
at: 06 Febuary 2015 16:45
21 December 2014
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ในช่วงฝึกภาคสนามลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น มีนักศึกษาจำนวน ๕ กลุ่มที่ลงพื้นที่คอหงส์ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองคอหงส์ ทางภาควิชาฯ ตกลงร่วมกันที่จะให้นักศึกษาทั้ง ๕ กลุ่มนี้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามดัชนีสุขภาพชุดเดียวกัน โดยทางภ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1547
at: 21 December 2014 15:40
08 December 2014
Ico48
ขาประจำ จรมา: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ขาประจำนี่ต้องมาถี่ ๆ ถ้ามาห่าง ๆ เขาไม่เรียกว่าขาประจำ แต่เขาเรียกว่าขาจร แต่ถ้าขาจรจากพื้นไปก้านคอ แบบนี้ต้องขอหลบก่อน เพราะกลัวขาจรประทับก้านคอ กลัวจะมีคนหัวร่อหงายหลังยักตึง ถึงพื้นขาจร คำภาษาไทยนี่ คำ ๆ เดียวโดด ๆ นี่ มีได้หลายความหมายนะครับ จะความหมายตรง ความหมายโดยนัย ความหมายอย่างสำ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1550
at: 08 December 2014 21:28
19 November 2014
Ico48
Error Code 43 - Graphic Card: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลายวันก่อนผมได้รับ Notebook มาเครื่องหนึ่งเป็น Acer Aspire 4750g ตัวเครื่องอาจจะเก่าแล้วแต่ spec ยังไม่ตกรุ่นครับ เจ้าของบ่น ๆ ว่ากว่าจะเปิดใช้งานได้แต่ละครั้ง ใช้เวลานานเหลือเกิน แล้วที่ตั้งค่าต่าง ๆ ไว้มันก็หายวับไปกับตา เหมือนว่ายังไม่เคยทำอะไรมาก่อน อาการอีกอย่างที่รู้สึกได้ก็คือ "ร้อน" ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 4380
at: 19 November 2014 18:21
13 November 2014
Ico48
จะกว้างหรือจะยาว แบบไหนดี: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
การจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลงานวิจัยนั้น มีรูปแบบของการจัดเก็บอยู่ ๒ แบบใหญ่ ๆ คือ จัดเก็บในรูปแบบของ long form และจัดเก็บในรูปแบบของ wide form long กับ wide ต่างกันอย่างไร long ก็คือยาว ๆ wide ก็คือกว้าง ๆ แต่ถ้า long wide ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1936
at: 13 November 2014 12:52
12 November 2014
Ico48
ความเที่ยง (reliability): ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลายวันนี้ยุ่ง ๆ อยู่กับพบปะพูดคุยกับนักศึกษาทั้งปี ๓ และปี ๕ ที่กำลังเรียนกองเวชศาสตร์ชุมชน ปี ๕ เป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยและสถิติ ส่วนปี ๓ นั้นเป็นกระบวนการชุมชน และการวินิจฉัยชุมชน (Community diagnosis) การวินิจฉัยชุมชนนั้นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกา...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1759
at: 12 November 2014 14:12
03 November 2014
Ico48
ระเริงคิด ๒๓: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
การทดสอบที่ผ่านมานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสมมติว่า ข้อมูลที่นำมาทดสอบนั้นเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ของวิธีการทดสอบแต่ละวิธี ข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบที่สำคัญ หลัก ๆ แล้วจะมีมีอยู่ ๒ ประการด้วยกันคือ ข้อมูลที่นำมาทดสอบนั้นมีการกระจายของข้อมูลเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) และ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2193
at: 03 November 2014 12:21