นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

post

11 October 2014
Ico48
A Time To Kill - ยุติธรรมอำมหิต: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
A Time to Kill (ยุติธรรม อำมหิต) A young lawyer defends a black man accused of murdering two men who raped his 10-year-old daughter, sparking a rebirth of the KKK. A Time to Kill ผลงานของ John Grisham ผมดูหนังเรื่องนี้ทางฟรีทีวีนานมาแล้ว (หนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙) ภาพจาก...
Flowers: 9 · Comments: 3 · Read: 2196
at: 11 October 2014 23:38
10 October 2014
Ico48
เอะอะประชาธิปไตยกับการศึกษา: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เอะอะประชาธิปไตย เป็นไฉนฉันนั้นใคร่จักรู้ตามใจฉันอย่างไรลองตรองดูสิ่งทำอยู่ถูกใจประชาธิปไตยเอย วันนี้วันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับ วันนี้วันดีด้วยนะครับ วันที่ ๑๐ เดือน ๑๐ อย่างนี้อาจจะต้องเขียนบันทึกสัก ๑๐ บันทึก แต่วันดี วันดี ยังไม่เขียนบันทึกในวันดีดี มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยครับทั่นเจ้านา...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 2381
at: 10 October 2014 17:12
Ico48
ระเริงคิด ๑๓: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่ดูลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลทั้ง ๓ ชุดข้อมูล (ค่า % จริงของสาร abc ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้ง ๓ ชุดไปแล้วนั้น ถ้าเราต้องการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลแต่ละชุด (ทั้ง 3) แตกต่างกันหรือไม่ หรือค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และ B มี...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 4084
at: 10 October 2014 13:21
09 October 2014
Ico48
ชักพระ ชักจะวุ่นวาย ชักแม่น้ำทั้ง ๕: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ช่วงเช้าขณะที่ขี่แมงกะไซด์เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ผ่านตลาดศรีตรัง พบเห็น "เรือพระ" จอดอยู่บริเวณริมถนนด้านหน้าตลาดศรีตรัง ทำให้ทราบว่า วันนี้เป็นวัน "ชักพระ" คุย ๆ กับเพื่อนที่สำนักงานพบว่า บางวัด "รถพระ" ออกตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเข้าเมือง จับจองที่ บางคนเล่าว่า ผ่านไปทางตลาดสด รถติดเป็นประ...
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 1539
at: 09 October 2014 18:59
Ico48
ระเริงคิด ๑๒: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
คราวนี้เรามาดูค่า % สาร abc ที่วัดได้จากเครื่องมือ B เทียบกับ % ของสาร abc จริงกันบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นครับ ส่วนค่าสถิติต่าง ๆ นั้นได้นำเสนอไปแล้วในบันทึกก่อนหน้านี้ > model3 <- lm(data1$conc_sam ~ data1$toolb)> summary(model3)Call:lm(formula = data1$con...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1541
at: 09 October 2014 13:16
08 October 2014
Ico48
ระเริงคิด ๑๑: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่เราได้เส้น regression line และ plot ลงไปในกราฟ scatter plot ระหว่างค่า x และ y ไปแล้วนั้น เพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีก เราจะใส่สมการถดถอยเชิงเส้นลงไปใน scatter plot ด้วย รวมถึงค่า R-Sqaured และค่า Pearson's Correlation Coefficient จากบรรทัดคำสั่งของ R เดิม ๔ บรรทัด > plot(data1$t...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 1656
at: 08 October 2014 15:40
07 October 2014
Ico48
ระเริงคิด ๑๐: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ถ้าเราดูค่าที่เก็บไว้ใน $fitted.values และ $residuals โดยเทียบกันระหว่างค่า fitted.value ค่าที่ ๓๐ และ ๔๓ กับค่าที่ได้จากการทำนายโดยใช้สมการและค่าที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือ A ของตัวอย่างที่ ๓๐ และ ๔๓ เราพบว่า ค่าที่ได้จากการทำนายด้วยสมการและค่าที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือ A ตัวอย่างที่...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1564
at: 07 October 2014 16:39
06 October 2014
Ico48
AAR วจก. มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ - New Brand: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
สำหรับคนรักสุขภาพคงจะไม่พลาดรายการนี้อีกรายการแม้ว่า รายการเช่นนี้จะจัดติดต่อกัน เรียกว่า อาทิตย์ต่ออาทิตย์กันเลยทีเดียวสำหรับช่วงรอยต่อเดือนกันยายน - ตุลาคมของปีนี้ ทางเลือกมีให้เลือกหลากหลายสำหรับลูกค้าผู้ที่ต้องารซื้อบริการ ร้านสะดวกซื้อแทบจะห่างกันไม่เกิน ๕๐๐ เมตรในเขตชุมชนหนาแน่น ขายสิ...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1232
at: 06 October 2014 21:54
05 October 2014
Ico48
ระเริงคิด ๙: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
นอกเหนือจากค่าต่าง ๆ ที่แสดงผลออกมาเมื่อใช้ฟังก์ชัน summary() กับ model2 แล้วนั้น (summary(model2)) ค่าที่เก็บไว้ใน model2 ยังมีอีกหลายค่า เราใช้ฟังก์ชัน names() สำหรับดูค่าต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน model2 > names(model2)[1] "coefficients" "residuals" "effects" "rank" [5] "fitted.values" "assign...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1274
at: 05 October 2014 16:44
02 October 2014
Ico48
ระเริงคิด ๘: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
สมการที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน lm() ใน R สำหรับข้อมูลตัวอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง % ของสาร abc จริงและค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ A คือ y=2.0536 + 0.9794x หรือ % จริงของสาร abc = 2.0563 + 0.9794x (% สาร abc ที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ A) ซึ่งในครั้งที่แล้วเราใช้สมการนี้ทำนาย (pr...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1395
at: 02 October 2014 18:57