นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

บันทึก

31 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๒๒: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
จากผลการทดสอบความต่างระหว่างคู่การทดสอบของ ๓ คู่ ของข้อมูลตัวอย่าง เมื่อทดสอบด้วยวิธี TukeyHSD test แล้วนั้นให้ผลการทดสอบออกมาว่า ข้อมูลทั้ง ๓ ชุดมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน โดยเราแปลผลจากค่า p-value หรือค่า 95% CI หากดูจากค่า p-value ให้ดูว่าค่า p-value มีค่ามากหรือน้อยกว่า 0.05 หากค่า p-valu...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1607
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2557 11:49
22 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๒๑: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ครั้งที่แล้วผมให้ดูผลจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้ TukeyHSD test ซึ่งเป็นสถิติในกลุ่ม post hoc/ multiple comparison tests แต่ยังไม่ได้อธิบายผลการทดสอบ ผลจากการทดสอบ TukeyHSD test จะใช้ค่าส่วนหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) มาใช้ในการคำนวณ ในส่วนของผลการทด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1450
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2557 15:43
17 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๒๐: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
จะอย่างไรก็แล้วแต่ครับ จากครั้งที่แล้วเราใช้การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของค่าทั้ง ๓ ค่าไปแล้วนั้น ผลจากการทดสอบ ANOVA เป็น > oneway.test(data2$abc ~ data2$data_source, var.equal=T) One-way analysis of meansdata: data2$abc and data2$data_source F = 0.0987, num df = 2, denom df...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1462
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 18:33
16 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๙: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
หลังจากที่เราใช้การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั้ง ๓ ชุดไปแล้วนั้น ผลจากการทดสอบความแปรปรวนจะบอกเพียงแค่ว่า มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ คู่ (ที่เปรียบเทียบกัน) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่รู้ว่าเป็นคู่ไหนที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเราต้องการที่จะทราบว่าคู่ของการทดสอบ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1499
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2557 19:03
15 ตุลาคม 2557
Ico48
นานหรือยัง: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บางท่านอาจจะเคยตั้งคำถามว่า แล้วตัว Windows ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งมานานแล้วยัง ถ้าเป็นการใช้ license key ของมหาวิทยาลัยที่เป็น MAK หากติดตั้งบ่อย ก็จะทำให้จำนวนครั้งของการ activated key บ่อยขึ้น ซึ่ง MAK จะนับจำนวนครั้งของการ activated เมื่อครบจำนวนครั้งที่กำหนดก็จะทำให้ไม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1307
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2557 20:15
Ico48
ระเริงคิด ๑๘: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
คราวนี้เรามาดูกันว่า หากเราตั้งสมมติฐานของการทดลองเอาไว้ว่า ค่าทั้งหมดคือค่า % จริง ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B ต่างกันหรือไม่ เราอาจจะใช้การทดสอบ t ทำการทดสอบทีละคู่ ในที่นี้คือทำการทดสอบ ๓ ครั้งคือ ค่าจริงกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A ค่าจริงกับค่าที่วัดได้จาก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1403
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2557 12:57
14 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๗: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า หากเราเริ่มต้นการทดลองของเราด้วยการตรวจวัดตัวอย่างที่ทราบ % ของสาร abc จริงแ้วนั้น เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการเปรียบเทียบค่าที่ตรวจวัดได้ระหว่างเครื่องมือ A กับค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ B เพราะสิ่งที่เราต้องการคือ เราต้องการทราบว่าเครื่องมือ B สามารถวัดค่า % ของสาร abc ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1383
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 15:57
Ico48
ระเริงคิด ๑๖: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เรามาดูการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างค่า % จริงของสาร abc กับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B กันบ้างครับ สมมติเอาว่าข้อมูลทั้ง ๒ ชุดเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ของการทดสอบ t นะครับ > t.test(data1$conc_sam,data1$toolb,paired=F,var.qual=T) Welch Two Sample t-testdata: data1$conc_sam a...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1508
เมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 12:25
13 ตุลาคม 2557
Ico48
ระเริงคิด ๑๕: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละกลุ่มกันนะครับ ถ้าสมมติฐานของการวิจัยของเราตั้งไว้ว่า ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่ ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B ต่างจากค่า % จริงของสาร abc หรือไม่ ในกรณีนี้เราจะใช้การทดสอบ t สำหรับตอบคำถามของสมมติฐานทั้ง ๒ ข...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1371
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2557 17:23
Ico48
ระเริงคิด ๑๔: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ถ้าจำนวนกลุ่มของการเปรียบมีมากกว่า ๒ กลุ่ม เช่นในตัวอย่างนี้หากเราต้องการเปรียบเทียบว่า % ของสาร abc จริงกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A หรือค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ B แตกต่างกันหรือไม่ และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A และเครื่องมือ B แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งหากเราตั้งสมมติฐานของการทดสอบเอาไว้เช่นนี้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3269
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2557 15:58