นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

บันทึก

16 กรกฎาคม 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๖
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ตัวเลือกสำหรับฟังก์ชัน pyramid.plot() ของ package plotrix นั้นมีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่า label ให้กับแกนนอนของปิรามิดประชากรคือ laxlab raxlab ตัวเลือก ๒ ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับการกำหนดค่า scale ของแกนนอนหรือแกน X ของปิรามิดประชากร โดยที่ laxlab คือการกำหนดค่า sclae ของแกนนอนสำหรับข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3023
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2557 12:45
15 กรกฎาคม 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๕
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ครั้งที่แล้วเมื่อดูจาก video การ dubug ฟังก์ชัน pyramid.plot() จาก package plotrix เราพบว่าเมื่อทำการ debug ฟังก์ชัน pyramid.plot() มาถึงจุดหนึ่ง ดูเหมือนว่า R console จะหยุดนึ่งไม่ตอบสนองไประยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ ๒ -๓ นาที) ก่อนที่จะเห็นความเคลื่อนไหวในส่วนของ graphics device หรือส่วนแสดงผลของกราฟ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1074
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2557 17:34
07 กรกฎาคม 2557
Ico48
อัตลักษณ์, change, อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา : ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนิจจัง สรรพสิ่งไม่เที่ยง ทุกขขัง ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ อนัตตา ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตน ไม่มีอะไรที่เป็นของเรา ก้าวย่างทางเดิน: เป็นอาการของความทุกข์ ทุกข์เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะไปจากสภาวะเดิม เมื่อทนกับสภาพที่เปลี่ย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 822
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2557 16:25
04 กรกฎาคม 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๔
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
มาดูกันนะครับว่าขั้นตอนไหนที่ทำให้เมื่อใช้ฟังก์ชัน pyramid.plot() จาก package plotrix แล้วใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อข้อมูลประชากรที่นำมาสร้างปิรามิดประชากรมีขนาดใหญ่ จากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีประมาณ ๖๔ ล้านคน เมื่อ pyramid.plot() เจอกับข้อมูลนี้เข้าถึงกับอืดเป็นหอย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 955
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2557 11:40
03 กรกฎาคม 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๓
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
นอกเหนือจากที่เราจะใช้ฟังก์ชัน pyramid() จาก package epicalc สำหรับสร้างปิรามิดประชากรแล้ว ฟังก์ชันที่ใช้สร้างปิรามิดประชากรใน R ยังมีอีกหลายฟังก์ชัน แต่ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันจาก package ไหนก็ตาม ฟังก์ชันการสร้างปิรามิดประชากรนั้นมีพื้นฐานมาจากฟังก์ชัน barplot() ที่เป็นฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนภูมิแท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2311
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2557 11:33
02 กรกฎาคม 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้าเลยว่า อาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคมทุกปี จะเป็นการจัดงานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติซึ่งมีอายุกว่าสิบปีแล้ว ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ แต่จะวิ่งสู่ธรรมชาติจริงหรือเปล่า อันนี้คงต้องรอดูกันต่อไป เพราะธรรมชาติรอบ ๆ ข้างชักจะกลายเป็นธรร...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 872
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2557 18:17
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๒
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
คราวนี้มาถึงคราวที่เราจะสร้างปิรามิดประชากรจากข้อมูลของเราเองบ้างแล้วล่ะครับ ก่อนอื่นก็ต้องไปหาจำนวนประชากรของประเทศไทยกันเสียก่อน เพื่อที่จะได้นำมาเป็นตัวอย่างข้อมูลสำหรับสร้างปิรามิดประชากร ลองค้น ๆ ดูก็พบว่ามีจำนวนประชากรของไทยแยกเป็นรายปีเอาไว้ที่นี่ โดยข้อมูลที่มีอัพเดตถึงปี ๒๕๕๕ ข้อมูล...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2214
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2557 12:25
26 มิถุนายน 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาเอให้ได้กับ KPI ด้านการวิจัยของภาควิชา จึงเป็นที่มาของการก่อกำหนิดเกิดขึ้นของ "Research Club" ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในภาควิชาฯ ระหว่างนักวิจัยรุ่นต่าง ๆ ซึ่งมีกำหนด ๒ ชั่วโมงต้อครั้งเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Res...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 955
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2557 16:53
25 มิถุนายน 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ทำอยู่ ทำไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ผมนึกชื่อบันทึกไม่ออกว่าจะตั้งชื่อบันทึกว่าอย่างไรดี จู่ ๆ ก็แว๊บเข้ามาว่า "ทำอยู่ทำไป" เหตุผลที่มาที่ไปของการนึกชื่อบันทึกไม่ออกเหตุผลหลัก ๆ เลยก็คือ "ยังไม่รู้ว่าเนื้อหาของบันทึกจะเป็นเรื่องใด" หรือพูดภาษาไทยแบบฉบับง่าย ๆ คือ "ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไร" "ทำอยู่ทำไป" นี่ที่พอนึกได้ก็คงเป็นชื่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 941
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2557 17:07
19 มิถุนายน 2557
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก Facebook
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เห็นลุงเอาเรื่องเล่าจาก Social Media มาเล่าในวงแชร์ ก็เลยเอาลุงเป็นแบบอย่างบ้าง เราก็เห็นอะไร ๆ ใน social media ที่คาดคิดไปว่าน่าจะเป็นประโยชน์ น่าจะมาเล่าต่อหลาย ๆ เรื่อง ก็เริ่มกันบันทึกนี้เลยดีกว่า เมื่อสัก ๒ -๓ วันก่อน มีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งขึ้น statatus ที่เป็นคำถามขึ้นมา ปกติผมก็ไม่รู้ไม่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1279
เมื่อ: 19 มิถุนายน 2557 17:52