นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

18 มิถุนายน 2556
Ico48
ความสุขของแม่เจ้าก๊วย (ยาเล่าเรื่องญา)
ใน ต่างๆนานา
โดย ยาหยี
ความน่ารักของเจ้าก๊วย (สรญา)เป็นคนรักกระต่ายมาก เธอเลี้ยงกระต่ายที่ห้องตัวหนึง ชื่อว่าเจ้าก๊วย สาเหตุที่ตั้งชื่อนี้ เพราะมีตัวสีดำเหมือนเฉาก๊วย กระต่ายตัวนี้สรญาได้ซื้อมากจากงานเกษตร ม.อ. เมื่อปีที่แล้ว โดยซื้อตัวเมียมาทั้งหมด 3 ตัว และไม่นานอีก 2 ตัวก็ตาย เหลือตัวเดียวที่ทรหด อดทน คือ เจ้าก๊วย...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1203
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 15:59
Ico48
ปัดฝุ่น share อีกครั้ง
ใน ต่างๆนานา
โดย ยาหยี
หลังจากที่ทิ้งการเขียน share.psu มานานมากๆๆ วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีที่ได้กลับมาเขียนอีกครั้ง ในการอบรมช่วงบ่าย เป็นช่วงของการ workshop โดยเขียนเล่าเรื่องของความสุขของวันนี้ -- การอบรม share วันนี้ ในช่วงเช้า วิทยากร Teddyได้สอนใช้โปรแกรมแต่งรูป PhotoScape สิ่งที่ยากที่สุดในการแต่งรูป แน่นอนที่สุด ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1733
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 14:20
04 พฤษภาคม 2553
Ico48
อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552
ใน QA
โดย ยาหยี
ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพจะจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง conferenceศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน2. เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาพิจารณา ก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1451
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2553 16:15
05 เมษายน 2553
Ico48
Best Practice 2553
ใน QA
โดย ยาหยี
ก่อนอื่นก็สวัสดีอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากชานชาลาแห่งนี้ไปนานมากๆ (เพราะไม่ค่อยถนัดเลยในเรื่องการเขียน) สำหรับวันนี้ก้อถือว่าเป็นฤกษ์ดี (รึป่าว) ที่ได้กลับมาเขียนshare.psu อีกครั้งหนึ่ง วันนี้สำนักงานประกันคุณภาพมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ นั่นคือเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2553 ในปีนี้ได้ปรับเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1966
เมื่อ: 05 เมษายน 2553 20:53
02 กรกฎาคม 2552
Ico48
อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.2552
ใน QA
โดย ยาหยี
ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพและกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูมA ชั้น 8โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข เป็นประธานกล่าวเปิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2936
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2552 11:39
26 มิถุนายน 2552
Ico48
อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ใน QA
โดย ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพมีกำหนดจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 โดยในวันที่ 29 มิถุนายนจะเป็นการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ประธาน กรรมการ และเลขานุการ)และในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องแกรนด์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1292
เมื่อ: 26 มิถุนายน 2552 13:47
06 พฤษภาคม 2552
Ico48
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550
ใน QA
โดย ยาหยี
ด้วยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2551 ทุกคณะ/หน่วยงานได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2552 สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้รวบรวมข้อมูลการจัดส่งรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ และจัดทำรายงานผลการประเมินคุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1298
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2552 11:04
20 พฤศจิกายน 2551
Ico48
โครงกาพัฒนาบุคลากร
ใน QA
โดย ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 4โครงการ1.โครงการพัฒนาบุคลากรบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25512.โครงการพัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพ PMQA/TQA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25513.โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25514.โครงก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 23
เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2551 14:30
06 พฤศจิกายน 2551
Ico48
วาระประชุมคณบดี
ใน QA
โดย ยาหยี
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 จะมีการประชุมคณบดี และมี powerpoint ประกอบวาระการประชุมดังไฟล์ppt ประกอบการประชุม
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 13
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2551 14:21