นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

18 June 2013
Ico48
ความสุขของแม่เจ้าก๊วย (ยาเล่าเรื่องญา)
in ต่างๆนานา
By ยาหยี
ความน่ารักของเจ้าก๊วย (สรญา)เป็นคนรักกระต่ายมาก เธอเลี้ยงกระต่ายที่ห้องตัวหนึง ชื่อว่าเจ้าก๊วย สาเหตุที่ตั้งชื่อนี้ เพราะมีตัวสีดำเหมือนเฉาก๊วย กระต่ายตัวนี้สรญาได้ซื้อมากจากงานเกษตร ม.อ. เมื่อปีที่แล้ว โดยซื้อตัวเมียมาทั้งหมด 3 ตัว และไม่นานอีก 2 ตัวก็ตาย เหลือตัวเดียวที่ทรหด อดทน คือ เจ้าก๊วย...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 1108
at: 18 June 2013 15:59
Ico48
ปัดฝุ่น share อีกครั้ง
in ต่างๆนานา
By ยาหยี
หลังจากที่ทิ้งการเขียน share.psu มานานมากๆๆ วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีที่ได้กลับมาเขียนอีกครั้ง ในการอบรมช่วงบ่าย เป็นช่วงของการ workshop โดยเขียนเล่าเรื่องของความสุขของวันนี้ -- การอบรม share วันนี้ ในช่วงเช้า วิทยากร Teddyได้สอนใช้โปรแกรมแต่งรูป PhotoScape สิ่งที่ยากที่สุดในการแต่งรูป แน่นอนที่สุด ...
Flowers: 8 · Comments: 6 · Read: 1642
at: 18 June 2013 14:20
04 May 2010
Ico48
อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552
in QA
By ยาหยี
ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพจะจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง conferenceศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน2. เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาพิจารณา ก...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1366
at: 04 May 2010 16:15
05 April 2010
Ico48
Best Practice 2553
in QA
By ยาหยี
ก่อนอื่นก็สวัสดีอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากชานชาลาแห่งนี้ไปนานมากๆ (เพราะไม่ค่อยถนัดเลยในเรื่องการเขียน) สำหรับวันนี้ก้อถือว่าเป็นฤกษ์ดี (รึป่าว) ที่ได้กลับมาเขียนshare.psu อีกครั้งหนึ่ง วันนี้สำนักงานประกันคุณภาพมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ นั่นคือเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2553 ในปีนี้ได้ปรับเ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1863
at: 05 April 2010 20:53
02 July 2009
Ico48
อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.2552
in QA
By ยาหยี
ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพและกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูมA ชั้น 8โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข เป็นประธานกล่าวเปิ...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2830
at: 02 July 2009 11:39
26 June 2009
Ico48
อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
in QA
By ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพมีกำหนดจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 โดยในวันที่ 29 มิถุนายนจะเป็นการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ประธาน กรรมการ และเลขานุการ)และในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องแกรนด์...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1204
at: 26 June 2009 13:47
06 May 2009
Ico48
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550
in QA
By ยาหยี
ด้วยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2551 ทุกคณะ/หน่วยงานได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2552 สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้รวบรวมข้อมูลการจัดส่งรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ และจัดทำรายงานผลการประเมินคุ...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1232
at: 06 May 2009 11:04
20 November 2008
Ico48
โครงกาพัฒนาบุคลากร
in QA
By ยาหยี
สำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 4โครงการ1.โครงการพัฒนาบุคลากรบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25512.โครงการพัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพ PMQA/TQA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25513.โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25514.โครงก...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 23
at: 20 November 2008 14:30
06 November 2008
Ico48
วาระประชุมคณบดี
in QA
By ยาหยี
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 จะมีการประชุมคณบดี และมี powerpoint ประกอบวาระการประชุมดังไฟล์ppt ประกอบการประชุม
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 13
at: 06 November 2008 14:21