นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

01 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
สร้างภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) กับการทำกิจกรรมนักศึกษา
ใน กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
สร้างภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) กับการทำกิจกรรมนักศึกษา การสรา้งความพร้อมให้กับนักศึกษารับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ v สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรคือเรื่องใด? v ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องใด? v คุณจะบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? สรา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1522
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 16:14
Ico48
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมหลักสูตร Lean เพื่อการพัฒนาการทำงาน
ใน กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมหลักสูตร Lean เพื่อการพัฒนาการทำงาน ในระบบการประกันคุณภาพ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจใน Lean ก่อนเข้าร่วมการอบรม เคยสงสัยว่า Lean คืออะไร และจะเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานของเรา Lean คืออะไร Lean แปลว่า ผอม เพรียว บาง ถ้าเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวก ก็หมายถึงคนที่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1521
เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559 15:29
17 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ภาษาพามิตร ตอนที่ 1 : มิตรภาพระหว่าง นศ UMK-PSU SURAT
ใน กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
ภาษาพามิตร ตอนที่ 1 : มิตรภาพระหว่าง นศ UMK-PSU SURA เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558ิ ม.อ. สุราษฎร์ธานี มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากUniversiti Malaysia Kelantan: Entrepreneurship University (UMK) นับเป็นโอกาสดีที่บุคลากร และนักศึกษาได้พบปะกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ ที่เดิน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1433
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2558 10:54
04 สิงหาคม 2558
Ico48
ตามรอยธรรมาจารย์ อาณาจักรศรีวิชัย
ใน กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
อาณาจักรศรีวิชัยการเดินทางครั้งนี้ของเราจุดเริ่มต้นของเราเริ่มขึ้นที่นี่“ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี” การเดินทางเพื่อตามรอยอาณาจักรศรีวิชัย การได้ออกเดินทางครั้งนี้ เพื่อออกตามหารากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งอารยธรรมทางศาสนาอันทรงคุณค่า ของผืนแผ่นดินที่เ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1247
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 21:27
Ico48
ม.อ.ปลูกฝังความดี ปลูกรักษ์ชายฝั่ง
ใน กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
กิจกรรมม.อ.ปลูกฝังความดี..ปลูกรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและการผลิตสื่อวิดิทัศน์ชุด ม.อ.ปลูกฝังความดี..ปลูกรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี มุ่งหวังให้นักศึกษา ปี 1 ได้เรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรชายฝ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 886
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 21:10
Ico48
โครงการศิลปะแห่งชีวิต...กิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ
ใน กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
โครงการศิลปะแห่งชีวิต...รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น กับกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ รุ่นพี่ วข สุราษฎร์ธานี ร่วมกันปลูกดอกไม้บานชื่น และดอกไม้นานาชาติ เพื่อมอบให้น้องๆได้มีโอกาสสัมผัสความงาม ผ่านประสบการณ์ในการจัดดอกไม่จัดใจ ดอกไม้ดอกน้อยๆ ที่มาจากการเพาะกล้า ไถหว่านของรุ่นพี่จนเติบโตอย่างงดงาม เป็นการส่ง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 928
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 21:02
Ico48
กิจกรรม100 ชม. ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ใน กิจกรรมนักศึกษา วข สุราษฎร์ธานี
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีนโยบายให้มีการกำหนดการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 100 ชม.ให้สอดคล้องกับศตรรษที่ 21 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1397
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 11:00
05 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ลมใต้ปีก ของเหล่าแม่ทัพนักกิจกรรม
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
ลมใต้ปีก ของเหล่าแม่ทัพนักกิจกรรม เรื่องราววันนี้ฟังดูชื่อเรื่องหาใช่นิยายใดใด แต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานกิจกรรมนักศึกษา 1 ปีที่ได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชของนักกิจกรรมนักศึกษา ของกลุ่มองค์กรแกนนำกิจกรรมนักศึกษา เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อได้รับโจทย์จากท่านผู้บริหาร ให้ทำหน้าที่เป็นพี่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1085
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 16:49
Ico48
100 ชม.กิจกรรมกับการจบการศึกษาอย่างมีคุณค่า
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
จำได้ว่าเคยกล่าวถึงคุณค่าของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านเรื่องราวของชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรมไปแล้ว ครั้งนั้นได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการนับหน่วยชั่วโมงกิจกรรม ที่นักศึกษาป.ตรีต้องทำให้ครบ 100 ชม.กิจกรรม มาครั้งนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับ 100 ชม.อยู่ แต่ต่างกันตรงที่คราวนี้เน้นให้เห็นคุณค่า มีนักศึกษาหลาย...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1518
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 16:06
18 สิงหาคม 2557
Ico48
น้ำยางกี่หยด กว่าจะไปถึงอนาคตของลูก
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักศึกษาผู้กว่าจะได้ร่ำเรียนและจบเป็นบัณฑิตนั้น ใครจะรู้ว่ากี่หยดน้ำยางที่พ่อแม่กรีดกี่หยาดหยดของเหงื่อพ่อแม่ที่ได้เสียสละส่งเสียลูก จนสำเร็จการศึกษา จึงเป็นที่มาการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต รากเหง้าชาวใต้ “น้ำยางทุกหยด คืออนาคตของลูก” โดย ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ท่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1373
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2557 20:09