นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

KUSUMA PAKPINPHET
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

บันทึก

28 มกราคม 2553
Ico48
Competency
ใน การพัฒนาการบริหาร...by Competency
โดย KUSUMA PAKPINPHET
ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่องค์กรต้องสรรหา ว่าจ้าง ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้กับองค์กร และสิ่งที่องค์กรต้องทำอย่างต่อเนื่องก็คือ การสร้างระบบในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุลากร ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ซึ่งมูลค่าหรือคุณค่าของบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1066
เมื่อ: 28 มกราคม 2553 13:11
19 ธันวาคม 2550
Ico48
Communication Platform
ใน คนทำงาน
โดย KUSUMA PAKPINPHET
เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องการสร้าง การใช้ การเขียน และรับรู้ถึงประโยชน์ของบล็อก จากทีมงานกองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งนำทีมโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้น เรารู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยนำเรื่องนี้มาให้เรียนรู้ เพราะเราได้ยินเรื่องนี้มานานพอสม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1533
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2550 14:10