นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชาวเล
Ico64
ละมัย มัย วิทยาศิริกุล
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

30 พฤษภาคม 2552
Ico48
ชุมชนเข้มแข็ง
ใน ขอคิดด้วยคน
โดย ชาวเล
ชุมชมเข้มแข็งเป็นเครื่องผดุงคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ในทุกเรื่อง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 969
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:35