นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

บันทึก

09 ตุลาคม 2551
Ico48
เลื่อนกำหนดส่งโครงงาน
ใน ประกาศสำหรับนักศึกษา IT ต่อเนื่อง)
โดย Ben-Benz
ข่าวดี!!!!!อ.สุธิรา ฝากแจ้งเลื่อนกำหนดส่งโครงงาน จากวันที่ 11ตุลาคม 2551 เป็น ส่งวันที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 08.30 - 16.30 น. สิ่งที่ต้องส่งมีดังนี้1. โครงงานฉบับร่าง จำนวน 3 เล่ม (ทุกเล่มต้องมีแบบฟอร์มให้คะแนนของอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการ กรอกข้อความครบถ้วน)2. สมุดเซ็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา3. แบบป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1256
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2551 15:23
27 สิงหาคม 2551
Ico48
งานเลี้ยงบัณฑิต
ใน ประกาศสำหรับนักศึกษา IT ต่อเนื่อง)
โดย Ben-Benz
หลักสูตรฯ IT (ต่อเนื่อง) จัดงานเลี้ยงบัณฑิตวันที่ 17 กันายน 2551 เวลา 18.00 น. เป็ฯต้นไป ขอให้บัณฑิตรุ่นที่ 3 (รหัส 48...และศิษย์เก่า หลักสูตรฯ IT (ต่อเนื่อง) แจ้งชื่อเข้าร่วมงานเลี้ยง ภายในวันที่ 5 กันยายน 2551
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1518
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2551 10:42