นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 32 · Followed: 26

บันทึก

05 มีนาคม 2551
Ico48
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
วันนี้ ดิฉันอยู่ในโปรแกรม "กองการเจ้าหน้าที่สัญจร"มายังเขตการศึกษาตรัง (ห้องประชุม 3301) มาเพื่อพูดคุยกับบุคลากรของเราถึงเรื่องราวต่างๆ ที่มีประเด็นสงสัยหรือเข้าใจคาดเคลื่อนกันระหว่างผู้คิดโครงการ ผู้ปฏิบัติและผู้ดูแลการใช้สิทธิสวัสดิการ รวมถึงบุคลากรวันนี้ชาวตรังมากันแน่นหนาเต็มห้องร่ว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1816
เมื่อ: 05 มีนาคม 2551 14:31
04 มีนาคม 2551
Ico48
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3)
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ต่อเนื่องจากบันทึกนี้เอ็นเนียแกรม ตอน 2ตามนพลักษณ์เค้าแบ่งคนเป็น 9 ลักษณ์ ลักษณ์ 5 6 7 จะใช้ศูนย์หัว / ลักษณ์ 2 3 4 จะใช้ศูนย์ใจ/ ลักษณ์ 8 9 1 จะใชศูนย์ท้อง คน 1 : คนเนี้ยบ (The Perfectionist)วิพากษ์ทั้งตนเองและผู้อื่นเสมอเขาจะมีบัญชีหางว่าวอยู่ในใจว่าอะไร "ควร" และ "ไม่ควร" ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2958
เมื่อ: 04 มีนาคม 2551 14:41
Ico48
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2)
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ภาพรวมๆ ของเนื้อหา 3 วันเต็มที่ไปเรียนรู้ในหัวข้อ "อิทธพลของลักษณ์กับบริบทการทำงานในองค์กร" ที่เคยเล่าไว้ ตอนที่ 1 นพลักษณ์คือเครื่องมือการศึกษาแบบแผนวิถีการนึกคิดวิถีของอารมณ์ความรู้สึก และแบบแผนการกระทำโต้ตอบกับสิงแวดล้อมที่กระตุ้น แล้วที่ดิฉันสนใจเรียนก็เพื่อทำความเข้าใจตนเองจากบุคลิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2215
เมื่อ: 04 มีนาคม 2551 07:53
28 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ช่วงนี้แอบหนี ม.อ.มาพัฒนาตนเอง ในหลักสูตร "The Enneagram" เป็นศาสตรในแง่มุมทางจิตวิญญาณและทางจิตวิทยา ที่ช่วยเราอธิบายพฤติกรรมของเราหรือผู้คนรอบข้าง เพื่อการพัฒนาตนเองไปตามลักษณะของตนเอง อธิบายบางอย่าง เช่น ทำไมบางคนอึดอัดเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางผู้คน บางคนรู้สึกเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะไว้ใจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 2372
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2551 22:41
27 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
วันนี้ออกไปบริการวิชาการมาค่ะ....ทำอะไรเหรอบริการวิชาการ(อิ...อิ) ไปเป็นวิทยากรที่สถานีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อสักเดือนก่อนรับสายทางโทรศัพท์ว่า...จะเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง "การบริหารโครงการฝึกอบรม"โดยหลังจากผ่านการอบรมนี้คาดหวังให้ผู้เข้าอบรมหาความต้องการในการฝึกอบรมเป...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2662
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2551 17:17
26 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
KM ในประเทศไทย
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
รูปแบบการทำ KM ในประเทศไทยอ้างอิงจากเอกสารการบรรยาย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด(สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม)ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM 4 เมษายน 2550มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4845
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2551 20:42
Ico48
ขออนุญาต ชาว Share
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
มาบอกว่า 2-3 วันนี้ขอใช้พื้นที่ของบันทึกแนะนำเป็นบันทึก "การจัดการความรู้ จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ" นะคะ.เพราะอยู่ในช่วงเวลารอชี้แจง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 "ชานชาลา"นี้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนตัวชี้วัด ที่ 20 ระดับความสำเร็จของก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1864
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2551 17:15
Ico48
เก็บตก...จาก class ส่งเสริมการใช้งาน Share.psu
ใน การใช้งาน:Share.psu
โดย เมตตา
สองเช้าที่ผ่านมาดิฉัน มีพันธะสัญญาใจกับคุณรัตติยา.kให้ช่วยไปพูดโน้มน้าวให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้งานในชานชาลานี้....ระหว่างคุณ รัตติยากำลังแนะนำเรื่อประโยชน์ของ tag ทันใดนั้นมีเสียงใสๆ จากคนคุม lab ดังขี้น.....แชร์....ไม่ใช่....แช ดิฉันหันตามเสียง....."share share ไม่ใช่ chair เก้าอี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1608
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:41
25 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
Pup py love
ใน มุมละไม-ไดอารี
โดย เมตตา
วันนี้เป็นอีกวันที่"รมณ์ไม่ค่อยจอย"เนื่องจากดันเผลอใจไปคาดหวังอะไรเข้าแล้วไม่ได้ดังหวัง....ระหว่างขับรถใจมันคิดไปถึงสมุดเล่มมุมละไม-ไดอารี่ ของเรา วันนี้อารมณ์แบบนี้เขียนไม่ออกแน่...อีกไม่กี่วันจะครบเดือนแล้วความตั้งใจจะเป็นมรรคเป็นผลตามความตั้งใจที่เขียนไว้ในบันทึกนี้เจอหน้าเจ้าลูกสาว....
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1678
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2551 20:24
Ico48
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ใน เรื่องเล่าจากหน้างาน
โดย เมตตา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรประเด็นการจัดการความรู้ในองค์กร อ้างอิงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่อ้างถึงข้างต้น "การเป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเร่งสร้างวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3458
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2551 15:08