นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MK
Ico64
Montep Kiatweerasakul
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

บันทึก

08 กันยายน 2553
Ico48
ทำไม?
ใน เทคนิคการซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
โดย MK
การตั้งคำถาม "ทำไม" เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ช่วยให้การค้นหารากเง้าของปัญหาได้รวดเร็ว เทคนิคนี้ได้รับความนิยมในปี ค.ศ. 1970 โดยระบบการผลิตของ Toyota แนวคิดดังกล่าวนี้มองไปที่ปัญหาและตั้งคำถาม ทำไม? และอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา? บ่อยครั้งคำตอบของคำถามทำไมในข้อแรกจะทำให้เกิดคำถาม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1527
เมื่อ: 08 กันยายน 2553 01:29
05 กรกฎาคม 2553
Ico48
ตรวจสอบระดับน้ำด้วย Thermistor ทำได้อย่างไร
ใน สิ่งประดิษฐ์... ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
โดย MK
ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นของศูนย์ฯ อาการของเครื่องก็คือลวดทำความร้อนสำหรับต้มน้ำให้เดือดไม่ทำงาน พบว่าสายไฟที่ต่อกับเซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับน้ำขาดเนื่องจากถูกน้ำจนเป็นสนิม ผุกร่อน กระบวนการอื่นๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้ เลยสงสัยว่าเซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับน้ำที่ใช้ Thermistor นี้ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1750
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2553 10:19
28 มิถุนายน 2553
Ico48
Memmert Error Message: E-2, E-4
ใน เก็บตกจากฝ่ายซ่อมบำรุงฯ
โดย MK
ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมกับ ServiceMan ได้เข้าไปดูตู้อบของ Memmert model 300 ซึ่งมีอุปกรณ์ไหม้ไปหลายตัวบางตัวไม่สามารถอ่านค่าได้ ก็อาศัยเบอร์ไอซีควบคุมหลักเป็นแนวทางเพื่อหาค่าของอุปกรณ์ข้างเคียง เมื่อแก้ไขผ่านไปได้ก็พบข้อความแสดงความผิดปกติของเครื่อง E-2 ซึ่งความหมายของข้อความต่างๆ แสดงได้ดังนี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2555
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2553 07:57
06 มิถุนายน 2553
Ico48
ทุกเหตุการณ์ไม่ใช่จะเป็นผลเสียเสมอไป
ใน เก็บตกจากฝ่ายซ่อมบำรุงฯ
โดย MK
เมื่อสมัยเรียนต่อผมได้เปลี่ยนหัวข้อวิจัยหลายหัวข้อครับ มีทั้งสาขาทางด้าน Data communication, Image processing, Pattern recognition เป็นต้น ดูแล้วเสียเวลามาก แต่เราก็ได้ค้นคว้ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นในสาขานั้นๆ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังบันทึกล่าสุดของ iHum ผมมีแนวคิดต่อบันทึกของ iHum ดังนี้ครั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1459
เมื่อ: 06 มิถุนายน 2553 23:44
31 พฤษภาคม 2553
Ico48
GPS NAVIGATION ความคิดเห็นในฐานะผู้ใช้
ใน ทั่วไป
โดย MK
ก่อนที่จะมีระบบค้นหาเส้นทางและทางนำทางด้วย GPS เราต้องศึกษาเส้นทางจากแผนที่ว่าต้องใช้เส้นทางหลวงหมายเลขอะไรบ้างเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่เราไม่เคยไปมาก่อน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการระบุเพียงจุดหมายปลายทาง ระบบก็สามารถนำเราไปถึงจุดหมายได้ จากที่ได้ใช้ระบบค้นหาเส้นทางและทางนำทางด้วย GPS พอสรุปถึง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1658
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 00:08
18 พฤษภาคม 2553
Ico48
เครื่องยนต์ดับ
ใน ทั่วไป
โดย MK
เคยไหมที่ขับรถยนต์อยู่ดีๆ แล้วเครื่องยนต์ก็หมดแรงแล้วก็ดับ สตาร์ทก็ไม่ติด อยากทราบประสบการณ์ของชาว share ครับ สาเหตุและการแก้ไขเป็นอย่างไร
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 3250
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2553 22:25
11 พฤษภาคม 2553
Ico48
ร้อนมั๊ย
ใน ทั่วไป
โดย MK
ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆ ถึงแม้จะเปิดแอร์ภายในรถแล้วก็ยังไม่เย็นเท่าที่ควรลองตรวจดูกรองแอร์ดูนะครับถ้ามีฝุ่นจับหนาที่กรองแอร์จะทำให้อากาศจากพัดลมไหลเวียนไม่สะดวกปริมาณอากาศเย็นก็ไม่ทั่วถึงจึงรู้สึกยังร้อนอยู่ ปัญหานี้เกิดกับรถผมเองครับ คือว่าไม่เคยมีรถป้ายแดงเลยไม่รู้ว่าที่ว่าแอร์เย็นๆ นั้นเป็นอย่าง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1312
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2553 11:12
10 พฤษภาคม 2553
Ico48
เสียงฮัมในระบบเครื่องเสียง: สาเหตุและการแก้ไข (2)
ใน ทั่วไป
โดย MK
ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปซ่อมอาการเสียงฮัมของมิกเซอร์ใช้ในการบันทึกเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง ก็อาศัยการสังเกตเป็นหลักครับ โดยถอดสายสัญญาณต่างๆ ที่ต่อเข้าเครื่องมิกเซอร์แล้วก็สังเกตุผลลัพธ์ พบว่าเมื่อถอดสายที่พ่วงต่อไปยังส่วนของมิเตอร์แสดงความแรงของสัญญาณเสียง อาการเสียงฮัมก็หายไป ในส่วน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 5004
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2553 09:52
03 พฤษภาคม 2553
Ico48
เสียงฮัมในระบบเครื่องเสียง: สาเหตุและการแก้ไข (1)
ใน ทั่วไป
โดย MK
ปัจจุบันการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งในระบบ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจะส่งผ่านสัญญาณภาพ (video) และสัญญาณเสียง (audio) ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้สายนำสัญญาณ (รูปที่ 1) บางครั้งความบกพร่องของสายนำสัญญาณเช่น สายกราวด์ขาด (เนื่องจากสัญญาณมีกำลังไฟฟ้าต่ำสามารถใช้สา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2358
เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2553 13:41
26 เมษายน 2553
Ico48
แขนกั้นทางตามความต้องการของผู้ใช้
ใน สิ่งประดิษฐ์... ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
โดย MK
หลายปีมาแล้วในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการตื่นตัวในเรื่องของความปลอดภัย ควรที่จะกลั่นกรองผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาจอดภายในอาคาร ผมจึงได้มีโอกาสออกแบบและสร้างระบบแขนกั้นทางสำหรับรถยนต์ซึ่งระบบจะยอมให้ผู้ใช้ที่มีบัตรอนุญาตเท่านั้นนำรถเข้าจอดได้ นอกเหนือจากการทำงานพื้นฐานนี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3777
เมื่อ: 26 เมษายน 2553 01:16