นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุจรี ห่อทอง
Ico64
นุจรี ห่อทอง

หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

post

26 May 2016
Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ และบุคลากรดีเด่น
in บทสัมภาษณ์
By นุจรี ห่อทอง
บุคลากรเกษียณอายุราชการ/บุคลากรดีเด่น (คุณไพโรจน์ เจริญสุข) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดทีมผู้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณปราณี จันทรัตน์, คุณปัทมพร อินสุวรรโณ, คุณจรรยา เพชรหวน บันทึกการสัมภาษณ์โดยคุณนุจรี ห่อทอง และโดยการประสาน...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1502
at: 26 May 2016 10:03
09 November 2011
Ico48
การร่วมทำบุญทอดกฐิน
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
ในช่วงของเทศกาลทอดกฐินนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีตามวัดต่างๆ ร่วมกับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. บริจาคปัจจัยสมทบทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ณ สำนักสงฆ์สัจจธรรม (บ้านในไร่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุล...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1451
at: 09 November 2011 15:01
Ico48
ศุ บุญเลี้ยง จัดการแสดงดนตรี
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดแสดงดนตรีของ ศุ บุญเลี้ยง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นั้น สำหรับคณะทรัพย...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1637
at: 09 November 2011 14:54
Ico48
กิจกรรมบรรยายพิเศษ "ปลุกยักษ์" และ "จ้าวแห่งการสื่อสาร"
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ปลุกยักษ์” และ “จ้าวแห่งการสื่อสาร” ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ (ตลาดพลาซ่า) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายไปพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยควา...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1948
at: 09 November 2011 14:47
29 September 2011
Ico48
วันมหิดล
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาเป็นวันมหิดล มหาวิทยาลัยถือเป็น“วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสา...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1877
at: 29 September 2011 10:39
27 September 2011
Ico48
บริจาคช่วยผู้ประสบภัย
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
ตามที่ในระยะนี้เกิดภาวะน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงได้ใช้เงินรายได้ของคณะฯ ร่วมบริจาค จำนวน 5,000.- บาท โดยการบริจาคในครั้งนี้ได้บริจาคผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งภา ยามยาก ซึ่งผู้ที่ต้องการจะร่วมบ...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1651
at: 27 September 2011 16:36
Ico48
การสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำการสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ไว้ ณ บริเวณทางลาดหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนแรก รวมถึงได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหา...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 1871
at: 27 September 2011 16:21
15 September 2011
Ico48
ข้อตกลง/เงื่อนไขการขอใช้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
in เรื่องเล่าหน้างาน
By นุจรี ห่อทอง
ข้อตกลง/เงื่อนไขการขอใช้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะทรัพยากรธรรมชาติ การบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับการประชุมต่างๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการประชุมในแต่ละครั้งผู้รับผิดชอบจัดการประชุมก็จะขอใช้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างควบคู่กันไปด้วยกับการจองห้องประชุม แต่ผู้รับผิดชอบจัดการปร...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1752
at: 15 September 2011 15:44
07 July 2011
Ico48
ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เพื่ออุทิศส่วนกุศล และรำลึกพระคุณของท่านศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และได้มีหนังสือเชิญบุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติไปร่วมงานนั้น ในส่วนของคณะทรัพยาก...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1970
at: 07 July 2011 15:04
28 June 2011
Ico48
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
in ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By นุจรี ห่อทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 จัดมีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นบริเวณลานจอดรถหน้าคณะวิทยาศ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2082
at: 28 June 2011 14:24