นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุจรี ห่อทอง
Ico64
นุจรี ห่อทอง

หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

บันทึก

28 มิถุนายน 2554
Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะต่างๆ
ใน ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย นุจรี ห่อทอง
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะต่างๆ และได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของคณะต่างๆ ดังนี้ - วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้สนับสนุนให้บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. ประเภทฟันรัน 15 คน/ทีม คนละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 3,00...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1896
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2554 14:16
25 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ใน ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย นุจรี ห่อทอง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ต่างๆ ดังนี้ - สนับสนุนกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และครบรอบ 35 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1427
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2554 11:14
Ico48
คอนเสิร์ตการกุศล ต้านภัยยาเสพติด
ใน ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย นุจรี ห่อทอง
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการแสดง “คอนเสิร์ตการกุศล ต้านภัยยาเสพติด” ของศิลปิน วงฌามา และศิลปินรับเชิญ เจี๊ยบ เบญจพร ณ หอประชุมพลาซ่าเทศบาลนครหาดใหญ่ (หน้าหอนาฬิกา) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1388
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2554 10:45
Ico48
บริจาคเงินโครงการกระทรวงศึกษาธิการร่วมใจสู้ภัยหนาว
ใน ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย นุจรี ห่อทอง
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายๆ จังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการกระทรวงศึกษาธิการร่วมใจสู้ภัยหนาว ขึ้น ด้วยการจัดซื้อผ้าห่ม ถุงมือ และเส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1214
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2554 10:09
21 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันเปตองการกุศล
ใน ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย นุจรี ห่อทอง
ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จะจัดการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรายได้จะนำไปสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการรักษาทางทันตกรรม เช่น ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1258
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2554 14:29
26 ตุลาคม 2552
Ico48
วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
ใน เคล็ดลับน่ารู้
โดย นุจรี ห่อทอง
เคล็ดลับน่ารู้-วิธีถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อน ๆ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาจเกิดอาการตาแห้ง สายตาล้า ดังนั้น เพื่อตาคู่สวยจะได้ทำหน้าที่ให้ดีไปนานๆวันนี้จึงชวนมาถนอมดวงตากัน1. เริ่มจาก 'จอภาพ' ควรห่างจากสายตาประมาณ 1 ช่วงแขน และตั้งกับโต๊ะที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป หากระยะห่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 5685
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2552 14:49
15 มกราคม 2551
Ico48
การสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน เล่าสู่กันฟัง...จากน้องนุช
โดย นุจรี ห่อทอง
วันที่ 15 มกราคม 2551เวลา 9.30 -11.30 น.อบรม เรื่อง การสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ห้อง 159 ชั้น 1 มีผู้เข้า อบรม 30 คน มีการพูดคุยวิธีการสร้าง blog ใน share.psu.ac.th
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1247
เมื่อ: 15 มกราคม 2551 11:11