นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปาซี วานอง
Ico64
เปาซี วานอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

post

17 December 2007
Ico48
อบรมcommunication platform
in Diary of Paosee
By เปาซี วานอง
วันนี้วันที่17 ธ.ค.2550 มาอบรมวิธีการใช้blogคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้อีกมากจากการอบรมครั้งนี้
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 890
at: 17 December 2007 10:17