นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิญญาณแห่งกาลเวลา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

14 สิงหาคม 2562
Ico48
วิธี Save VIdeo จาก Facebook
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
1. เลือก VIdeo ที่ต้องการ Save 2. คลิกขวาที่ Video เลือก แสดง URL ของวิดีโอ 3. ทำการ copy URL ของ Video 4. เปิด Browser ใหม่วาง URL ของ Video ไว้ที่ช่อง Address 5. แก้ไข URL ของ Video โดยการลบ www. หลัง https:// แล้วพิมพ m แทน แก้เป็น 6. ไปที่ URL ที่แก้ไข 7. คลิกเล่น Video 8. ระบ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1141
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2562 09:05
Ico48
วิธีพิมพ์เครื่องหมายกากบาทและเครื่องหมายถูกใน MS WORD
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
1. เปิดโปรแกรม MS WORD 2. กด CTRN+N เพิ่มเริ่มต้นเอกสารใหม่ 3. เลือก font 4. กดปุ่ม Shift + ตัวอักษรเพื่อพิมพ์ ดังนี้ 5. สามารถขยายหรือลดขนาดโดยการคลิดเลือกตัวที่ต้องการแล้วกด Ctrl+[ เพื่อลดขนาด Ctrl+] เพื่อเพิ่มขนาด
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 914
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2562 08:54
28 ธันวาคม 2558
Ico48
ไปสำรวจเส้นทางเที่ยว
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
รถไฟไทยได้เพิ่มบริการรถไฟระหว่างประเทศเส้นทาง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ผมได้ไปสำรวจเส้นทางเอาไว้ ได้ผลดังนี้ จากที่สถานนีรถไฟตั้งป้ายเอาไว้ มีรถจาก หาดใหญ่ไป มาเลย์ 4 ขบวนต่อวัน ดังนี้ เที่ยวขึ้นกรุงเทพ-บัตเตอร์เวอร์ธ ต้นทางกรุงเทพ ออกจากหาดใหญ่ประมาณ 6.00หาดใหญ่-ปาดังเบซา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2155
เมื่อ: 28 ธันวาคม 2558 09:53
15 กรกฎาคม 2557
Ico48
บันทึกเพื่อลืม
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
เขียนบันทึกไปทำไมหลายๆ คนเขียนบันทึกด้วยเหตผลที่แตกต่างกันของผมมี blog ทั้งหมด 4 blogดังนี้ บันทึกเพื่อลืม (81 บันทึก) ข่าวประชาสัมพันธ์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (1 บันทึก) บ่น (7 บันทึก) เรื่องอื่นๆ (29 บันทึก) สำหรับผมแล้ว ได้แบ่งบันทึกออกเป็น 4 อย่าง ดังข้างต้น ซึ่งชื่อ blog ก็เป็...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2042
เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2557 15:45
05 มิถุนายน 2557
Ico48
พลังกลุ่มและความสุข
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
วันที่ 29,30,31 พฤษภาคม (กลุ่ม 1) และวันที่ 2,3 มิถุนายน 2557 (กลุ่ม 2)สำนักวิทยบริการจัดให้บุคคลากรมีการอบรมเรื่อง พลังกลุ่มและความสุข แต่มีการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวันอบรมเป็นวันที่ 30,31 พฤษภาคม (กลุ่ม 1) และวันที่ 2,3, มิถุนายน 2557 (กลุ่ม 2) เนื้อหาอบการเน้น เนื้อหาการ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1446
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2557 13:31
19 พฤษภาคม 2557
Ico48
น้ำตาแสงไต้
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
วันก่อนดูเทปบันทึกภาพการแสดงสดของคุณพระช่วยเห็นมีการพูดถึงเพลง "น้ำตาแสงไต้" ว่าเป็นเพลงประกอบละครเรื่อง "พันท้ายนรสิงห์"พูดถึงตอนที่ พันท้ายนรสิงห์ ทำหัวเรือของพระเจ้าเสือหัก (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8) แต่พระเจ้าเสือไม่ทรองเอาผิด แต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอม ยืนยันว่าต้องได้รับโทษแต่ก่อนที่จะรับโทษ พัน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1569
เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2557 16:41
16 พฤษภาคม 2557
Ico48
การลบ file บน unix & linux ด้วย Inode Number
ใน บันทึกเพื่อลืม
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
1. หาว่า file ที่จะลบ มี Inode Number อะไร2. ใช้คำสั่ง นี้ลบ $find . -inum [inode-number] -exec rm -i {} \;ตัวอย่าง1. สร้าง file$cd /tmp $touch "\+Xy \+\8" $ls -ltotal 0-rw-r--r-- 1 epatt jfkstaff 0 May 16 19:02 \+Xy \+\82. ทดลองลบแบบปกติ$rm \+Xy \+\8rm: cannot remove `+Xy': No such file or direc...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1601
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2557 19:02
03 พฤศจิกายน 2556
Ico48
Smart Network Data Services
ใน บันทึกเพื่อลืม
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
https://postmaster.live.com/snds/ What is SNDS? Smart Network Data Services (SNDS) is a revolutionary Windows Live Hotmail initiative designed to allow everyone who owns IP space to contribute to the fight against spam, malware, viruses, and other Internet evils, to protect e-mail and the Intern...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 9381
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2556 16:35
17 ตุลาคม 2556
Ico48
เพิ่งรู้ว่าสามารถตั้ง * ในDNS ได้
ใน บันทึกเพื่อลืม
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
$ORIGIN psu.ac.th.* IN CNAME tanee.oas.psu.ac.th. หมายถึงพิมพ์อะไรก็ได้แล้วต่อท้ายด้วย .oas.psu.ac.thแล้วมันจะไปหา tanee.oas.psu.ac.th เอง เช่น http://wwwwwwwww.oas.psu.ac.thhttp://1234567890.oas.psu.ac.thhttp://ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง.oas.psu.ac.th 
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1866
เมื่อ: 17 ตุลาคม 2556 17:01
28 สิงหาคม 2556
Ico48
จัดชั้นหนังสือใหม่
ใน บ่น
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
วันเสาร์ที่ผ่านมา เด็กที่บ้าน ไม่รู้นึกสนุกอย่างไร พากันไปรื้อชั้นหนังสือลงมาข้างล่างหมด ไอเรารึ ตอนนั้นอยู่หลังบ้าน ไม่ได้ออกมาดู กว่าจะรู้หนังสือกองมาอยู่บนพื้นหมดแล้ว โชคดีที่รืัอไปแค่ตู้เดียว ปัญหาในตอนนี้คือ เวลาเก็บหนังสือที่รื้ออกมาเป็นหนังสือที่ชื้อเก็บเอาไว้ พอถึงเวลาเก็บ ก็หยิบ.........
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1218
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2556 00:09