นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิญญาณแห่งกาลเวลา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

บันทึก

13 มิถุนายน 2555
Ico48
อบรม "ภาษาไทยสำหรับงานสารบรรณและงานประชาสัมพันธ์"
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
วันนี้ไปอบรม "ภาษาไทยสำหรับงานสารบรรณและงานประชาสัมพันธ์" ของท่าน รองศาสตราจารย์วันเนาว์ ยูเด็นกำหนดคือ 13-15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 วันนี้มีการทำ PRE TEST ก่อน (ทำจนหมดเวลา) มีการยกตัวอย่างคำที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ใช้กันผิด แล้ว ลองให้คนในห้องอบรมมาแก้กัน เช่น นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1994
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2555 15:04
10 มิถุนายน 2555
Ico48
การศึกษาแบบครอบจักรวาล
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
http://intuitionflow.blogspot.com/2005/03/blog-post_20.html Name: Dr. Prapon Location: Knowledge Management Institute, Thailand วัน เสาร์ที่ผ่านมานี้ ผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรให้กับสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผมได้สาธิตเทคนิคการจัดการค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1752
เมื่อ: 10 มิถุนายน 2555 14:25
31 พฤษภาคม 2555
Ico48
วัน ทดสอบ IPv6
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
รู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้วัน ทดสอบ IPv6 ยิ่งมี IPv6 จากที่อื่นมาเยี่ยมกันมาขึ้น จากเมื่อก่อนที่มีไม่กี่ที่ ที่เข้ามาเยี่ยม
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 11:42
25 พฤษภาคม 2555
Ico48
ข่าวเด็กตีกัน และ การสื่อสารอย่างสันติ
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
ดูข่าวเด็กตีกัน เมื่อเรานำมาวิเคราะห์ด้วยความรู้ที่ได้จากากรอบรมจากการสื่อสารอย่างสันติ อบรมเรื่อง "สื่อสารอย่างสันติ ขั้น 1"องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างสันติความรู้สึกพื้นฐาน ในการสื่อสารอย่างสันติความต้องการพื้นฐาน ในการสื่อสารอย่างสันติความต้องการ & วิธีการหัวใจของการสื่อสารแห่งสันติภาษาใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1598
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2555 09:48
23 พฤษภาคม 2555
Ico48
ภาษาในการสื่อสารอย่างสันติ
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
ภาษาหมาป่าคำพูดที่ตัดสิน ต่อว่า ตำหนิตัวเองและผู้อื่น บั่นทอนความสัมพันธ์และไม่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันหมาป่าหูออก : ตำหนิ ตัดสิน ต่อว่าผู้อื่นหมาป่าหูเข้า : ตำหนิ ตัดสิน ต่อว่าตัวเอง ภาษายีราฟคำพูดที่เข้าใจความรู้สึก ความต้องการของตนเองและผู้อื่น เกื้อกูลความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจซึ่งกั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1583
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2555 10:34
22 พฤษภาคม 2555
Ico48
หัวใจของการสื่อสารแห่งสันติ
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
หัวใจของการสื่อสารแห่งสันติ 1. มนุษย์ทุกคนมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน 2. เบื้องหลังการกระทำของมนุษย์ คือ การตอบสนองความต้องการบางอย่าง 3. ใส่ใจและให้คุณค่ากับความต้องการของทุกคน 4. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หรือความเข้าใจ ก่อนหาทางแก้ไขปัญหา
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1351
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2555 15:16
17 พฤษภาคม 2555
Ico48
Girl you are my love
ใน บ่น
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
...Girl you are my love you're my heart and soul you're my shining star my love is just for you l'll be feeling blue lady without you every breath that l take and every stay l want to make l want to share my love with you right till the end the side My want to hold you by my side l want to make ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1481
เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2555 10:28
16 พฤษภาคม 2555
Ico48
ความต้องการ & วิธีการ
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
วิธีการจะประกอบด้วย PLATO คือP = PersonL = LocationA = ActionT = TimeO = Oิbjectอะไรที่ไม่เข้ากับ PLATO คือ ความต้องการเช่นหลังจากเลิกเรียน ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วลูกบอกว่าต้องการไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเมื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหาว่าลูกต้องการอะไรความต้องการคือ ความต้องการพื้นฐาน นอกจากนั้น ถือว่าเป็น...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1486
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2555 11:53
Ico48
ความต้องการพื้นฐาน ในการสื่อสารอย่างสันติ
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
เบื้องหลังการกระทำของมนุษย์คือตอบสนองความต้องการบางอย่าง ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการหลัก ความเข้าใจการอุทิศตน ความสามารถ ประสิทธภาพ เป้าหมายชีวิต การกระทำเพื่อผู้อื่นการเฉลิมฉลอง ความหวัง การแสดง ความยินดี การแสดงความเสียใจความชัดเจน/ความเข้าใจ การเรียนรู้ ปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ สติร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1441
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2555 10:17
Ico48
ความรู้สึกพื้นฐาน ในการสื่อสารอย่างสันติ
ใน เรื่องอื่นๆ
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา
ความรู้สึกพื้นฐาน ในการสื่อสารอย่างสันติ แบ่งเป็น ความรู้สึกเมื่อความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองกลัว ใจเสีย ใจหาย ระแวง ตกใจสับสัน ลังเล งง สองจิตสองใจ ไม่แน่ใจ สงสัย หวั่นไหวอาย ละอายใจ ขายหน้าเครียด วิตก กังวล กลุ้มใจ หงุดหงิด เป็นห่วง ว้าวุ่นใจ กดดัน อึดอัด ฝืนใจ ลำบากใจ กระวนกระวายปั่นปวน ร้อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1437
เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2555 10:02