นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัทมพร อินสุวรรโณ
Ico64
ปัทมพร อินสุวรรโณ
เลขานุการภาควิชา
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 7

บันทึก

06 พฤศจิกายน 2555
Ico48
แนวทางที่ทำให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจบเร็ว
ใน การเรียนการสอนของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
อีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจบเร็ว ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จะจัดให้มีการนำเสนอ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตของภาควิชาฯ ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกเขตร้อนที่อยู่ในความดูแลของภาควิชาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1303
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2555 15:44
31 พฤษภาคม 2555
Ico48
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
ใน บอกข่าวเล่าเรื่องใน "ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช"
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาป.ตรี ภาควิชาฯ ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 260 อาคาร 2 ตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติเวลา 8.30-13.00 น. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะปัญหา และเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการจะให้คณาจารย์ และภาค ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1663
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2555 13:09
15 มีนาคม 2554
Ico48
ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ในงานวิจัย
ใน บอกข่าวเล่าเรื่องใน "ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช"
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ด้วยภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ในงานวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี รศ.ดร.อนุชิตชินาจริยวงศ์ เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16....
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2378
เมื่อ: 15 มีนาคม 2554 15:58